Từ vựng tiếng Pháp

Từ vựng để học tiếng Pháp

Từ vựng để học tiếng Pháp

Các bạn sẽ tìm thấy ở trang này các link về nhiều bài và video giới thiệu chủ yếu các đặc điểm từ vựng trong tiếng Pháp. Với sự phát triển không ngừng của hoctiengphap.fr, chúng tôi sẽ thường xuyên đăng thêm các bài và video để các bạn học từ vựng trong tiếng Pháp. Các bạn có thể đăng ký trên kênh Youtube Flemotion: học tiếng Pháptrang Facebook Học tiếng pháp online để cập nhật thường xuyên các thông báo mới nhất.

Sau đây là danh sách hiện tại các bài và video về từ vựng trong tiếng Pháp được phân loại theo tầm quan trọng và độ khó :

Bài 1 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về quốc tịch và ngôn ngữ bằng tiếng Pháp

Bài 2 về từ vựng trong tiếng Pháp: số đếm từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp

Bài 3 về từ vựng trong tiếng Pháp: số đếm từ 20 đến 69 bằng tiếng Pháp

Bài 4 về từ vựng trong tiếng Pháp: số đếm từ 70 đến 99 bằng tiếng Pháp

Bài 5 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Pháp

Bài 6 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về gia đình trong tiếng Pháp

Bài 7 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về giải trí và các hoạt động trong tiếng Pháp

Bài 8 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về các con vật nuôi trong nhà trong tiếng Pháp


Bài 9 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về thực phẩm, món ăn trong tiếng Pháp

Bài 10 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về màu sắc trong tiếng Pháp

Bài 11 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về các bộ phận trên cơ thể và khuôn mặt trong tiếng Pháp

Bài 12 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về quần áo trong tiếng Pháp


Bài 13 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về hình khối, hình dạng trong tiếng Pháp


Bài 14 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về ngày, tháng và mùa trong tiếng Pháp

Bài 15 về từ vựng :trong tiếng Pháp từ vựng về động vật hoang dã trong tiếng Pháp

Bài 16 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về các đồ vật của cuộc sống hàng ngày trong tiếng Pháp


Bài 17 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về chủ đề gia đình trong tiếng Pháp


Bài 18 về từ vựng trong tiếng Pháp: các từ chỉ phương hướng (bên trái, đi thẳng, bên phải…) trong tiếng Pháp


Bài 19 về từ vựng trong tiếng Pháp: các địa điểm trong thành phố bằng tiếng Pháp


Bài 20 về từ vựng trong tiếng Pháp: các cửa hàng thương mại trong tiếng Pháp


Bài 21 về từ vựng trong tiếng Pháp: các phương tiện giao thông trong tiếng Pháp


Bài 22 về từ vựng trong tiếng Pháp: các loại quả trong tiếng Pháp


Bài 23 về từ vựng trong tiếng Pháp: các loại rau củ trong tiếng Pháp


Bài 24 về từ vựng trong tiếng Pháp: các nghề và các công việc liên quan đến sức khoẻ trong tiếng Pháp


Bài 25 về từ vựng trong tiếng Pháp: các hoạt động hàng ngày trong tiếng Pháp


Bài 26 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về lớp học trong tiếng Pháp


Bài 27 về từ vựng trong tiếng Pháp: các loại con vật trong nông trại trong tiếng Pháp


Bài 28 về từ vựng trong tiếng Pháp: từ vựng về các sinh vật biển trong tiếng Pháp


Bài 29 về từ vựng trong tiếng Pháp : các trạng thái cảm xúc trong tiếng Pháp


Các bài và video khác mới nhất về từ vựng trong tiếng Pháp sắp có trong thời gian sớm nhất ! Để là một trong những người đầu tiên được thông báo những video và bài mới nhất về từ vựng trong tiếng Pháp, các bạn hãy đăn kênh Youtube Flemotion: học tiếng Pháp và trang Facebook Học tiếng pháp online