Động vật hoang dã trong tiếng Pháp

Bài số 15 từ vựng: Động vật hoang dã trong tiếng Pháp

Động vật hoang dã trong tiếng Pháp
Từ (từ vựng) về các loài vật hoang dã cần phải biết ở trình độ cơ sở (trình độ A1). Ở đây, chúng tôi giới thiệu với các bạn từ vựng về 17 loài động vật hoang dã phổ biến nhất trong tiếng Pháp. Video bên dưới sẽ giúp bạn học từ vựng về 17 loài vật hoang dã này trong tiếng Pháp:

Nhờ video này, bạn sẽ học được các từ chỉ động vật hoang dã trong tiếng Pháp. Để học được từ vựng về các loài động vật hoang dã trong tiếng Pháp, hãy nhắc lại theo giáo viên. Khi giáo viên nói “le cerf”, hãy nói “le cerf”, khi giáo viên nói “le sanglier”, hãy nói “le sanglier”, khi giáo viên nói “le loup”, hãy nói “le loup”,… Như vậy, bạn sẽ có khả năng hiểu cách nói các từ này và phát âm tốt các từ chỉ động vật hoang dã trong tiếng Pháp. Để làm được, hãy xem nhiều lần video và đồng thời nhắc lại thật to mỗi từ chỉ các con vật theo giáo viên.

Để hiểu rõ cách viết các từ chỉ các con vật và để viết đúng, hãy chép lại nhiều lần danh sách dưới đây. Bạn có thể sử dụng các hình ảnh của video để hiểu nghĩa của mỗi từ chỉ các động vật hoang dã này. Sau đây là danh sách các từ chỉ động vật hoang đã được giới thiệu trong video (theo trật tự thời gian):

Les animaux sauvages de la forêt (Các loài vật hoang dã trong rừng):

- le cerf
- le sanglier
- le loup
- l’écureuil
- l’ours
- le renard

Les animaux sauvages de la jungle ou de la savane (Các loài động vật hoang dã trong rừng rậm hoặc hoang mạc):

- le crocodile
- l’éléphant
- le lion
- le rhinocéros
- le tigre
- le zèbre

D’autres animaux sauvages (Các loài động vật hoang dã khác):

- le serpent
- le kangourou
- l’hippopotame
- la girafe
- le hibou

Để đào sâu hơn nữa bài học từ vựng về các động vật hoang dã này, bạn có thể học một buổi học tiếng Pháp học nói về sở thích của mình.

Một khi bạn đã nắm vững bài học từ vựng chỉ các loài động vật hoang dã trong tiếng Pháp, bạn có thể chuyển sang bài học về từ vựng sau:


Bạn sẽ chuyển sang bài học về từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học sau của chúng tôi:


Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới để học tiếng Pháp. Bạn có thể theo dõi các bài đăng mới này, bằng cách ấn đăng ký kênh của chúng tôi trên Youtube Flemotion: học tiếng Pháp và trên trang Facebook Học tiếng Pháp online