Ngữ pháp tiếng Pháp

Ngữ pháp để học tiếng Pháp

​Ngữ pháp để học tiếng Pháp
Các bạn sẽ tìm thấy ở trang này các link về nhiều bài viết và video giới thiệu chủ yếu những điểm ngữ pháp cần biết trong tiếng Pháp. Với sự phát triển không ngừng của hoctiengphap.fr, chúng tôi sẽ thường xuyên đăng thêm các bài viết và video. Các bạn có thể đăng ký trên kênh Youtube Flemotion: học tiếng Pháptrang Facebook Học tiếng pháp online để cập nhật thường xuyên các thông báo mới nhất.

Sau đây là danh sách hiện tại các bài và video về ngữ pháp tiếng Pháp được phân loại theo tầm quan trọng và độ khó :

Bài 1 về ngữ pháp tiếng Pháp: các đại từ nhân xưng trong tiếng Pháp

Bài 2 về ngữ pháp tiếng Pháp: các mạo từ xác định trong tiếng Pháp

Bài 3 về ngữ pháp tiếng Pháp: các mạo từ không xác định trong tiếng Pháp

Bài 4 về ngữ pháp tiếng Pháp: các mạo từ và giới từ đứng trước tên đất nước và tên thành phố trong tiếng Pháp

Bài 5 về ngữ pháp tiếng Pháp: các tính từ sở hữu (mon, ma, mes...) trong tiếng Pháp

Bài 6 về ngữ pháp tiếng Pháp: các dạng câu giới thiệu trong tiếng Pháp

Bài 7 về ngữ pháp tiếng Pháp: các đại từ trọng âm nhấn mạnh (moi, toi, lui...) trong tiếng Pháp

Bài 8 về ngữ pháp tiếng Pháp: thể phủ định trong tiếng Pháp

Bài 9 về ngữ pháp tiếng Pháp: các tính từ về miêu tả trong tiếng Pháp

Các bài và video khác mới nhất về ngữ pháp tiếng Pháp sắp có trong thời gian sớm nhất ! Để là một trong những người đầu tiên được thông báo những video và bài mới nhất về giao tiếp bằng tiếng Pháp, các bạn hãy đăng ký kênh Youtube Flemotion: học tiếng Pháp và trang Facebook Học tiếng pháp online