Đại từ nhấn mạnh (moi, toi, lui…) trong tiếng pháp

Bài học ngữ pháp số 7 : Đại từ nhấn mạnh (moi, toi, lui…) trong tiếng pháp

Đại từ nhấn mạnh thật sự cần thiết để nói tiếng pháp. Thật vậy, chúng được sử dụng thường xuyên. Đại từ nhấn mạnh gồm : tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, chúng tôi, các bạn, các anh ấy, các cô ấy. Đối với trình độ sơ cấp (A1), đó là một trong những điều đầu tiên phải học và sử dụng thành thạo. Đoạn video dưới đây sẽ dạy cho các bạn cách sử dụng các đại từ nhấn mạnh trong tiếng pháp:


Bảng dưới đây giới thiệu cho các bạn những đại từ nhấn mạnh thay đổi theo ngôi thứ của các đại từ nhân xưng chủ ngữ :

Đại từ nhân xưng chủ ngữ
Đại từ nhấn mạnh
JeMoi
TuToi
IlLui
ElleElle
NousNous
VousVous
IlsEux
EllesElles
Ví dụ : Câu sau với hai đại từ chủ ngữ “Je” et “tu” :

“Je parle et tu manges.” = "Tôi nói và bạn ăn.”

Để nhấn mạnh chủ ngữ “Je” = "Tôi " và “tu” = "bạn", các bạn sử dụng đại từ nhấn mạnh (đại từ nhấn mạnh màu đỏ) :

Moi, je parle et toi, tu manges.”

Vài ví dụ khác để nhấn mạnh các đại từ chủ ngữ khác (đại từ nhấn mạnh màu đỏ)

1) Tu es français ? Moi ? Oui, je suis français. = Bạn là người pháp à? Tôi à? Vâng, tôi  là người pháp.

2) Elle, elle a un chat et lui, il a un chien. = Cô ấy, cô ấy có một con mèo và anh ấy, anh ấy có một con chó.

3) Moi, je parle anglais et eux, ils parlent français. = Tôi, tôi nói tiếng pháp và các anh ấy,  các anh ấy nói tiếng pháp.

4) Nous, nous ne parlons pas anglais. = Chúng tôi, chúng tôi không nói tiếng anh.

Để nâng cao kiến thức về bài học ngữ pháp về đại từ nhấn mạnh này, các bạn theo khoá học tiếng pháp : học giới thiệu về gia đình.

Một khi bạn nắm vững bài học tiếng pháp về đại từ nhấn mạnh này, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây:


Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :

Chúng tôi thường xuyên đăng các bài học mới. Để có thông tin về bài đăng mới, hãy truy cập vào Youtube Flemotion : apprendre le français và vào trang Facebook Học tiếng pháp online