Phủ định (ne … pas) trong tiếng pháp

Bài học ngữ pháp số 8 : Phủ định (ne … pas) trong tiếng pháp

Phủ định (ne … pas) trong tiếng pháp

Rất quan trọng cần nắm vững phủ định trong tiếng pháp. Thật vậy, chúng được sử dụng để hình thành tất cả các loại câu phủ định. “ne pas” ou “n’ pas” là phủ định đơn giản trong tiếng pháp.Đối với trình độ sơ cấp (A1), đó là một trong những điều đầu tiên phải học và sử dụng thành thạo. Đoạn video dưới đây sẽ dạy cho các bạn cách sử dụng phủ định trong tiếng pháp :


Trong tiếng pháp, câu khẳng định có cấu trúc như sau: chủ ngữ + động từ + bổ ngữ. Ví dụ : “Je parle français.” = "Tôi nói tiếng pháp."


Trong tiếng pháp, câu phủ định có cấu trúc như sau: chủ ngữ + ne + động từ + pas + bổ ngữ. Ví dụ : “Je ne parle pas français.” = "Tôi không nói tiếng pháp."


Ví dụ :

Ils chantent bien. = Họ hát hay.
Ils ne chantent pas bien. = Họ không hát hay.

Trước nguyên âm (a, e, i, o, u, y) hoặc “ h ” không phát âm, thì “ ne ” viết thành “ n’ ”. Ví dụ :


Tu habites à Paris. = Bạn cư ngụ ở Paris.
Tu n’habites pas à Paris. = Bạn không cư ngụ ở Paris.


Vous aimez le chocolat. = Bạn thích sôcola.
Vous n’aimez pas le chocolat. = Bạn không thích sôcola.

Để nâng cao kiến thức bài học ngữ pháp về phủ định, các bạn theo khoá học tiếng pháp : học cách đặt câu hỏi đóng và khoá học tiếng pháp: học nói về sở thích của mình.

Một khi bạn nắm vững bài học ngữ pháp về phủ định này, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây :


Bài học ngữ pháp số 9 : Tính từ miêu tả trong tiếng pháp


Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :


Các bài giảng tiếng pháp


Bài học giao tiếp bằng tiếng pháp


Bài học chia động từ tiếng pháp


Bài học từ vựng tiếng pháp


Chúng tôi thường xuyên đăng các bài học mới. Để có thông tin về bài đăng mới, hãy truy cập vào Youtube Flemotion : apprendre le français và vào trang Facebook Học tiếng pháp online