Bài giảng số 5 về tiếng Pháp: học cách đặt các câu hỏi đóng

Bài giảng số 5 về tiếng Pháp: học cách đặt các câu hỏi đón

Học cách đặt các câu hỏi đón bằng tiếng Pháp

Bài giảng số 5 về tiếng Pháp dành cho trình độ bắt đầu được chia thành 5 bài học : 1 bài về giao tiếp, 2 bài về ngữ pháp và 2 bài về chia động từ. Các bạn hãy dành thời gian để nghiên cứu kĩ mỗi một video trong khi xem lại các bài học nhiều lần khi cần thiết. Đừng tìm cách học quá nhanh. Cần phải dành thời gian để nắm vững mỗi bài học trước khi chuyển sang bài tiếp theo. Nếu cần, các bạn đừng do dự xem lại các bài học trước. Với mỗi video, chúng tôi có một bài viết bổ sung để giúp các bạn học tốt hơn mỗi bài học.

Bài học số 6 về giao tiếp: đặt một câu hỏi đóng trong tiếng Pháp

Video về giao tiếp này chính là nền tảng của bài giảng : đây là video quan trọng nhất của bài giảng số 5 về tiếng Pháp. Video này sẽ giúp các bạn biết đặt các câu hỏi đóng. Các video khác là những video bổ sung để các bạn thông thạo hơn về hành vi giao tiếp.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về giao tiếp ‘‘đặt một câu hỏi đóng trong tiếng Pháp’’ trong bài viết này

Bài số 8 về ngữ pháp: phủ định trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp “đặt một câu hỏi đóng”, biết về phủ định sẽ cho phép các bạn trả lời “Không” hoặc “Tôi không biết.”, v.v...

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về phủ định trong tiếng Pháp trên trang này

Bài số 1 về ngữ pháp: những đại từ nhân xưng chủ ngữ trong tiếng Pháp

Liên kết với bài học về giao tiếp “đặt một câu hỏi đóng”, biết về những đại từ nhân xưng chủ ngữ sẽ cho phép các bạn đặt các câu hỏi đóng theo giống (giống đực hoặc giống cái) và theo số (số ít hoặc số nhiều) với người hội thoại.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về những đại từ nhân xưng chủ ngữ trong tiếng Pháp ở đây.

Bài số 1 về chia động từ: động từ être thì hiện tại trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp “đặt một câu hỏi đóng”, biết chia động từ être thì hiện tại là cần thiết.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về chia động từ être thì hiện tại trong tiếng Pháp trong bài viết này.

Bài số 3 về chia động từ: động từ aller thì hiện tại trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp “đặt một câu hỏi đóng”, biết chia động từ aller thì hiện tại rất có ích.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về chia động từ aller thì hiện tại trong tiếng Pháp trên trang này

Một khi các bạn nắm vững thông thạo tốt bài giảng số 5 về tiếng Pháp : ‘‘học cách đặt các câu hỏi đóng’’, các bạn có thể chuyển sang bài giảng tiếp theo :Các bạn sẽ tìm thấy các bài giảng tiếng Pháp khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với những bài học của chúng tôi :

Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới dành cho việc học tiếng Pháp. Để được thông báo các bài đăng mới nhất, các bạn hãy theo dõi trên kênh Youtube Flemotion: apprendre le françaistrang Facebook Học tiếng Pháp online