Bài giảng số 6 về tiếng Pháp: học cách nói về sở thích của bản thân

Bài giảng số 6 về tiếng Pháp: học cách nói về sở thích của bản thân

Học cách nói về sở thích của bản thân bằng tiếng Pháp
Bài giảng số 6 về tiếng Pháp dành cho trình độ bắt đầu được chia thành 9 bài học : 2 bài về giao tiếp, 2 bài về ngữ pháp, 1 bài về chia động từ và 4 bài về từ vựng. Các bạn hãy dành thời gian để nghiên cứu kĩ mỗi một video trong khi xem lại các bài học nhiều lần khi cần thiết. Đừng tìm cách học quá nhanh. Cần phải dành thời gian để nắm vững mỗi bài học trước khi chuyển sang bài tiếp theo. Nếu cần, các bạn đừng do dự xem lại các bài học trước. Với mỗi video, chúng tôi có một bài viết bổ sung để giúp các bạn học tốt hơn mỗi bài học.

Bài học số 7 về giao tiếp: nói về sở thích của bản thân trong tiếng Pháp

Video về giao tiếp này chính là nền tảng của bài giảng : đây là video quan trọng nhất của bài giảng số 6 về tiếng Pháp. Video này sẽ giúp các bạn biết cách nói về sở thích của bản thân. Các video khác là những video bổ sung để các bạn thông thạo hơn về hành vi giao tiếp.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về giao tiếp ‘‘nói về sở thích của bản thân trong tiếng Pháp’’ trong bài viết này.

Bài học số 6 về giao tiếp: đặt một câu hỏi đóng trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp “nói về sở thích của bản thân trong tiếng Pháp”, biết đặt và hiểu một câu hỏi đóng sẽ cho phép các bạn trả lời các câu hỏi đóng về sở thích của bản thân. Ví dụ, một ai đó hỏi các bạn: ”Est-ce que tu aimes le chocolat ?” = ‘‘Bạn có thích sôcôla không ?’’. Biết đặt và hiểu một câu hỏi đóng cũng cho phép các bạn đưa ra các câu hỏi đóng cho người khác để biết sở thích của người đó.


Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về đặt một câu hỏi đóng trong tiếng Pháp trên trang này

Bài học số 8 về ngữ pháp: phủ định trong tiếng Pháp

Liên kết với bài học về giao tiếp “nói về sở thích bản thân trong tiếng Pháp”, biết về phủ định sẽ cho phép các bạn diễn đạt những gì các bạn không thích.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về phủ định trong tiếng Pháp ở đây.

Bài học số 4 về chia động từ : các động từ có đuôi ER (nhóm 1) thì hiện tại
trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp “nói về sở thích của bản thân trong tiếng Pháp”, biết chia các động từ nhóm 1 thì hiện tại là cần thiết.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về chia động từ nhóm 1 thì hiện tại trong tiếng Pháp trong bài viết này.

Bài học số 7 về từ vựng: giải trí và các hoạt động trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp “nói về sở thích của bản thân trong tiếng Pháp”, bài học về từ vựng này sẽ cho phép các bạn nói về giải trí và hoạt động của bản thân.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về từ vựng : giải trí và các hoạt động trong tiếng Pháp trên trang này

Bài học số 8 về từ vựng: các thú nuôi trong nhà trong tiếng Pháp

Liên kết với bài học về giao tiếp “nói về sở thích bản thân trong tiếng Pháp”, bài học về từ vựng này sẽ cho phép các bạn nói về các thú nuôi trong nhà.


Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học từ vựng về các thú nuôi trong nhà trong tiếng Pháp ở đây.

Bài học số 15 về từ vựng: các động vật hoang dã trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp “nói về sở thích của bản thân trong tiếng Pháp”, bài học về từ vựng này sẽ cho phép các bạn nói về các động vật hoang dã.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về từ vựng : các động vật hoang dã trong tiếng Pháp trong bài viết này.

Bài học số 9 về từ vựng: thực phẩm, món ăn trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp “nói về sở thích của bản thân trong tiếng Pháp”, bài học về từ vựng này sẽ cho phép các bạn nói về thực phẩm và món ăn trong tiếng Pháp.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về từ vựng : thực phẩm và món ăn trong tiếng Pháp trên trang này

Bài học số 11 về ngữ pháp: các trạng từ chỉ sự thường xuyên trong tiếng Pháp

Liên kết với bài học về giao tiếp “nói về sở thích bản thân trong tiếng Pháp”, biết các trạng từ chỉ sự thường xuyên là rất bổ ích.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về các trạng từ chỉ sự thường xuyên trong tiếng Pháp ở đây.

Một khi các bạn nắm vững thông thạo tốt bài giảng số 6 về tiếng Pháp : ‘‘học cách nói về sở thích của bản thân’’, các bạn có thể chuyển sang bài giảng tiếp theo :

Bài số 7 về tiếng Pháp: học cách miêu tả bản thân về mặt hình thể

Các bạn sẽ tìm thấy các bài giảng tiếng Pháp khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với những bài học của chúng tôi:


Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới dành cho việc học tiếng Pháp. Để được thông báo các bài đăng mới nhất, các bạn hãy theo dõi trên kênh Youtube Flemotion: apprendre le françaistrang Facebook Học tiếng Pháp online