Động từ kết thúc bằng đuôi ER (động từ nhóm 1) thì hiện tại trong tiếng Pháp

Bài số 4 về chia động từ : động từ kết thúc bằng đuôi ER (động từ nhóm 1) thì hiện tại trong tiếng Pháp

Động từ kết thúc bằng đuôi ER (động từ nhóm 1) thì hiện tại trong tiếng Pháp
Việc biết cách chia động từ kết thúc bằng đuôi ER (hay còn gọi là động từ nhóm 1) là rất quan trọng. Động từ kết thúc bằng đuôi ER (hay còn gọi là động từ nhóm 1) là một trong những động từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Pháp. Các bạn phải học đầy đủ và chuẩn xác cách chia động từ nhóm 1 thì hiện tại ngay khi bắt đầu học tiếng Pháp. Vidéo dưới đây sẽ dạy các bạn học về cách chia động từ nhóm 1 thì hiện tại:


Các động từ đuôi ER còn được gọi là động từ nhóm 1 là các động từ kết thúc bằng đuôi "ER". Nghĩa là hai chữ cuối của các động từ kết thúc bằng "er" ví dụ như động từ "parler" và động từ "aimer". Khi chia các động từ nhóm 1, ta bỏ đuôi "er" và lần lượt thêm vào theo thứ tự chủ ngữ:


e, es, e, ons, ez, ent

Hình thức của chủ ngữ
Đại từ nhân xưng chủ ngữ
Kết thúc bằng
Ngôi thứ nhất số ítJe = Tôie
Ngôi thứ hai số ítTu = Bạnes
Ngôi thứ ba số ítIl hoặc Elle hoặc On =
Anh ấy hoặc Cô ấy hoặc Chúng ta (Người ta)
e
Ngôi thứ nhất số nhiềuNous = Chúng tôions
Ngôi thứ hai số nhiềuVous = Các bạnez
Ngôi thứ ba số nhiềuIls hoặc Elles =
Họ/Các anh ấy hoặc Các cô ấy
ent

Để học tốt cách chia động từ kết thúc bằng đuôi ER (hay còn gọi là động từ nhóm 1) thì hiện tại theo đại từ nhân xưng chủ ngữ (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles), các bạn hãy nhắc lại sau giáo viên. Khi giáo viên nói "Je parle", các bạn hãy nói "Je parle". Khi giáo viên nói "Tu parles", các bạn hãy nói: "Tu parles". Khi giáo viên nói "Il parle", các bạn hãy nói "Il parle",v.v… cho đến khi "Elles parlent". Tương tự như vậy với chia động từ "aimer". Khi giáo viên nói "J'aime", các bạn hãy nói "J'aime". Khi giáo viên nói "Tu aimes", các bạn hãy nói: "Tu aimes". Khi giáo viên nói "Il aime", các bạn hãy nói "Il aime",v.v... cho đến khi "Elles aiment". Các bạn sẽ có khả năng hiểu rõ khi nói cũng như phát âm tốt về chia động từ nhóm 1 thì hiện tại trong tiếng Pháp. Để làm tốt việc đó, các bạn hãy xem lại video nhiều lần đồng thời nhắc lại ngay sau giáo viên. Để có thể viết và đọc đúng cách chia động từ nhóm 1, các bạn hãy sao chép lại nhiều lần như dưới đây:

Ví dụ : Chia động từ "parler" thì hiện tại:


Je parle
Tu parles
Il parle / Elle parle / On parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils parlent / Elles parlent


Ví dụ : Chia động từ "aimer"

J'aime
Tu aimes
Il aime / Elle aime / On aime
Nous aimons
Vous aimez
Ils aiment / Elles aiment


Các bạn cũng nên học thuộc lòng cách chia động từ kết thúc bằng đuôi ER (hay còn gọi là động từ nhóm 1) thì hiện tại cả khi nói và khi viết.

Vì việc chia động từ kết thúc bằng đuôi ER (hay còn gọi là động từ nhóm 1) thay đổi theo đại từ nhân xưng chủ ngữ nên chúng tôi mời các bạn xem lại bài về các đại từ nhân xưng chủ ngữ trong tiếng Pháp. Ngoài những lời giảng bằng văn viết, bài viết còn giới thiệu cho các bạn một video giải thích cặn kẽ về các đại từ nhân xưng trong tiếng Pháp.


Để học cách sử dụng động từ nhóm 1 thì hiện tại trong bối cảnh và học cách hoàn thành các câu đơn giản với động từ nhóm 1 kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại, các bạn có thể nghiên cứu thêm những bài giảng tiếng Pháp như: học cách nói về sở thích của bản thân.


Một khi các bạn nắm vững tốt bài học về chia các động từ kết thúc bằng đuôi ER (động từ nhóm 1) thì hiện tại trong tiếng Pháp này, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo :


Bài số 5 về chia động từ: bất quy tắc kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại trong tiếng Pháp


Các bạn sẽ tìm thấy những bài khác về chia động từ trong tiếng Pháp khi click vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp thông qua:


Bài giảng tiếng Pháp

Bài học về giao tiếp trong tiếng Pháp

Bài học về ngữ pháp trong tiếng Pháp


Bài học về từ vựng trong tiếng Pháp


Chúng tôi thường xuyên đăng tải các nội dung mới dành cho học tiếng Pháp. Để nhận được các thông báo về các bài viết mới nhất, các bạn nhớ đăng ký kênh Youtube Flemotion: học tiếng Pháptrang Facebook Học tiếng pháp online