Động từ bất quy tắc kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại trong tiếng Pháp

Bài số 5 về chia động từ: bất quy tắc kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại trong tiếng Pháp

Động từ bất quy tắc kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại trong tiếng Pháp
Việc biết cách chia động từ bất quy tắc kết thúc bằng đuôi ER trong tiếng Pháp là rất quan trọng. Những động từ bất quy tắc kết thúc bằng đuôi ER như ‘‘manger’’, ‘‘appeler’’ hoặc ‘‘acheter’’ thường sử dụng nhiều trong tiếng Pháp. Để học tốt bài học này, các bạn cần nắm vững cách chia các động từ kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại trong tiếng Pháp nhờ bài học đính kèm video. Video dưới đây sẽ giúp các bạn học cách chia các động từ bất quy tắc kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại trong tiếng Pháp:

Những động từ kết thúc bằng đuôi “cer” trong tiếng Pháp

Ví dụ với động từ “commencer”:

Je commence
Tu commences
Il commence / Elle commence / On commence
Nous commençons
Vous commencez
Ils commencent / Elles commencent

Với những động từ bất quy tắc kết thúc bằng đuôi ‘‘cer’’ trong tiếng Pháp, sự khác biệt duy nhất với việc chia những động từ nhóm I kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại là khi ta chia động từ với ngôi ‘‘nous’’. Khi chia động từ với ngôi ‘‘nous’’, ta cần phải thay ‘‘c’’ thành c móc dưới  tức là ‘‘ç’’.

Những động từ kết thúc bằng đuôi “ger“ trong tiếng Pháp

Ví dụ với động từ “manger” : 

Je mange
Tu manges
Il mange / Elle mange / On mange
Nous mangeons
Vous mangez
Ils mangent / Elles mangent

Với những động từ bất quy tắc kết thúc bằng đuôi ‘‘ger’’ trong tiếng Pháp, sự khác biệt duy nhất với việc chia những động từ nhóm I kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại là khi ta chia động từ với ngôi ‘‘nous’’. Khi chia động từ với ngôi ‘‘nous’’, ta cần phải thêm một chữ ‘‘e’’ trước đuôi ‘‘ons’’.

Những động từ “appeler“ và “jeter“ trong tiếng Pháp

Appeler
Jeter
J'apelleJe jette
Tu appellesTu jettes
Il / Elle appelleIl / Elle jette
Nous appelonsNous jetons
Vous appelezVous jetez
Ils / Elles appellentIls / Elles jettent
Với những động từ bất quy tắc như ‘‘appeler’’ và ‘‘jeter’’ trong tiếng Pháp, sự khác nhau so với việc chia các động từ kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại là ở cách chia động từ với ngôi ‘‘nous’’ và ngôi ‘‘vous’’. Thật vậy, ngôi ‘‘nous’’ hay ‘‘vous’’ ở động từ ‘‘appeler’’ ta chỉ cần để duy nhất một chữ ‘‘l’’ trước kết thúc đuôi trong khi với những ngôi khác thì phải để hai chữ ‘‘l’’ thành (ll). Tương tự như thế, động từ ‘‘jeter’’ với ngôi ‘‘nous’’ và ngôi ‘‘vous’’ thì ta sẽ để duy nhất một chữ ‘‘t’’ trước kết thúc đuôi trong khi với những ngôi khác cần phải để hai chữ ‘‘t’’ thành (tt).

Những động từ với dấu (é, è…) trong tiếng Pháp

Ví dụ với những động từ “acheter” và “se lever“:

Acheter
Se lever
J'achèteJe me lève
Tu achètesTu te lèves
Il / Elle achèteIl / Elle se lève
Nous achetonsNous nous levons
Vous achetezVous vous levez
Ils / Elles achètentIls / Elles se lèvent
Ở đây, ta để một chữ ‘‘e’’ dấu huyền (è) thay cho chữ e dấu sắc (é) trước kết thúc đuôi với những ngôi ‘‘je’’, ‘‘tu’’, ‘‘il’’, ‘‘elle’’, ‘‘ils’’ và ‘‘elles’’.

Ví dụ khác với động từ “répéter”:

Je répète
Tu répètes
Il répète / Elle répète / On répète
Nous répétons
Vous répétez
Ils répètent / Elles répètent

Ở đây, ta để một chữ ‘‘e’’ dấu huyền (è) thay cho chữ e dấu sắc (é) trước kết thúc đuôi với những ngôi ‘‘je’’, ‘‘tu’’, ‘‘il’’, ‘‘elle’’, ‘‘ils’’ và ‘‘elles’’.

Những động từ kết thúc băng đuôi “yer“ trong tiếng Pháp

Ví dụ với những động từ “payer” et “envoyer“:
Payer
Envoyer
Je paieJ'envoie
Tu paiesTu envoies
Il / Elle paieIl / Elle envoie
Nous payonsVous envoyez
Vous pouvezVous envoyez
Ils / Elles paientIls / Elles envoient
Với những động từ bất quy tắc kết thúc bằng đuôi ‘‘yer’’ trong tiếng Pháp, ta thay chữ ‘‘y’’ thành chữ ‘‘i’’ với những ngôi ‘‘je’’, ‘‘tu’’, ‘‘il’’, ‘‘elle’’, ‘‘ils’’ và ‘‘elles’’. Ta giữ lại chữ ‘‘y’’ với hai ngôi ‘‘nous’’ và ‘‘vous’’.

Một khi các bạn nắm vững tốt bài học về chia các đông từ bất quy tắc thì hiện tại trong tiếng Pháp này, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo:


Các bạn sẽ tìm thấy các bài học về chia động từ khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với:
Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới dành cho việc học tiếng Pháp. Để được thông báo các bài đăng mới nhất, các bạn hãy theo dõi trên kênh Youtube Flemotion: học tiếng Pháptrang Facebook Flemotion: học tiếng Pháp