Luyện thi DELF B2 online

Luyện thi DELF B2 online

​Luyện thi DELF B2 online
Ở Việt Nam, kì thi DELF B2 sắp tới sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 15 tháng 11. Để thi đỗ kì thi này, chúng tôi mời các bạn tham gia khóa học chất lượng cao để chuẩn bị cho kì thi DELF B2. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi dày dặn kinh nghiệm và có bằng cấp đào tạo coi thi-chấm thi cho các kì thi DELF-DALF đồng thời chuyên dạy luyện thi cho các thí sinh DELF B2.

Khóa học luyện thi DELF B2 diễn ra trong 7 tuần từ ngày 28 tháng 9 đến 13 tháng 11 năm 2020 vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu từ 19h15 đến 20h45 (theo giờ Việt Nam). Tổng thời gian cho một khóa học là 31,5 tiếng.

Nhằm đáp ứng và ưu tiên thời lượng diễn đạt nói cho mỗi học viên, khóa học luyện thi DELF B2 chỉ tổ chức với nhóm nhỏ : tối đa chỉ có 8 học viên.

Để có thể theo học khóa luyện thi DELF B2, các bạn cần chứng minh trình độ tiếng Pháp. Mặc dù khóa học sẽ luyện và giúp các bạn tiến bộ trong tiếng Pháp, trước tiên đó là sự chuẩn bị về phương pháp để đưa ra cho các bạn các kỹ năng và các mẹo giúp tăng khả năng đỗ kì thi DELF B2. Chính vì vậy, các bạn cần phải có một vài những điều kiện cần thiết. Hơn nữa, nhằm đảm bảo chất lượng luyện thi DELF B2 với số lượng hạn chế 8 học viên tham gia và cam đoan khả năng thi đỗ DELF B2 ở mức cao nhất, chúng tôi cần phải nắm vững được tất cả các học viên tham gia đều có trình độ nhất định để theo học khóa học. Các bạn cần phải :

1) đã có bằng DELF B1 với số điểm ít nhất từ 65/100 điểm hoặc
2) đã có TCF với ít nhất 365 điểm hoặc
3) làm bài kiểm tra trình độ*.

Học phí cho một khóa học luyện thi DELF B2 chất lượng cao chỉ có 1.950.000 đồng. Số lượng học viên tham gia tối đa là 8 học viên cho một khóa học. Các bạn hãy nhanh đăng ký do số lượng học viên hạn chế.

Để đăng ký :

- nếu các bạn đã có bằng DELF B1 với số điểm tối thiểu là 65/100 hoặc TCF với ít nhất 365 điểm, hãy gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@hoctiengphap.fr kèm theo bản scan bằng DELF B1 hoặc TCF của các bạn.
- nếu các bạn không có bằng thi DELF B1 với số điểm tối thiểu là 65/100 hoặc TCF với ít nhất 365 điểm, hãy gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@hoctiengphap.fr để làm bài kiểm tra trình độ*.

* Để phục vụ cho công tác chấm thi bài kiểm tra trình độ và chắc chắn đảm bảo về trình độ cũng như động cơ thực của những người tham gia thi kiểm tra trình độ cho khóa luyện thi DELF B2, lệ phí thi kiểm tra trình độ là 75.000 đồng.

Liên hệ : info@hoctiengphap.fr hoặc trên trang Facebook Hoc tieng phap online.