ĐẠI TỪ CHỦ NGỮ TIẾNG PHÁP

Bài học ngữ pháp số 1: Đại từ chủ ngữ tiếng pháp

Đại từ chủ ngữ tiếng pháp

Các đại từ chủ (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles = tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, chúng tôi, các bạn, các anh ấy, các cô ấy) thật sự cần thiết để nói tiếng pháp. Thật vậy, chúng gần như được sử dụng trong tất cả các câu. Đối với trình độ sơ cấp (A1), đó là một trong những điều đầu tiên phải học và sử dụng thành thạo. Đoạn video dưới đây sẽ dạy cho các bạn những đại từ chủ (pronoms personnels sujets) ngữ tiếng pháp:


Trong tiếng pháp, một câu tối thiểu bao gồm một chủ ngữ và một động từ. Như vậy, những đại từ chủ ngữ thường đứng đầu câu. Do vậy, học các đại từ này là rất cần thiết.

Trong tiếng pháp, các đại từ chủ ngữ gồm:

Ngôi thứ nhất số ít = Je
Ngôi thứ nhì số ít = Tu
Ngôi thứ ba số ít giống đực  = Il
Ngôi thứ ba số ít giống cái  = Elle
Ngôi thứ nhất số  nhiều = Nous
Ngôi thứ nhì số nhiều = Vous
Ngôi thứ ba số nhiều giống đực   = Ils
Ngôi thứ ba số nhiều giống cái = Elles

Nhờ vào đoạn video và bài viết này, các bạn sẽ học những đại từ chủ ngữ tiếng pháp. Để học tốt các đại từ này, hãy lặp lại theo thầy giáo. Khi thầy đọc "Je", hãy lặp lại "Je", khi thầy đọc "Tu", hãy lặp lại "Tu", khi thầy đọc "Il", hãy lặp lại "Il" và tiếp tục cho đến "Elles". Như vậy, các bạn sẽ có khả năng học kỹ năng nói và phát âm tốt các đại từ tiếng pháp này. Để thực hành tốt, các bạn hãy xem đoạn video nhiều lần và lặp lại theo thầy giáo. Để học tốt kỹ năng viết, bạn chép nhiều lần danh sách các đại từ dưới đây:

Je
Tu
Il
Elle
Nous
Vous
Ils
Elles

Để nâng cao kiến thức về bài học ngữ pháp này, các bạn theo khoá học tiếng pháp : học cách chào hỏi và học cách tạm biệt và khoá học tiếng pháp: học cách đặt câu hỏi đóng.

Một khi bạn nắm vững bài học tiếng pháp về đại từ này, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây:


Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :

Chúng tôi thường xuyên đăng các bài học mới. Để có thông tin về bài đăng mới, hãy truy cập vào Youtube Flemotion: apprendre le français và vào trang Facebook Học tiếng pháp online