Bài giảng số 3 về tiếng Pháp: học cách chào và tạm biệt

Bài giảng số 3 về tiếng Pháp: học cách chào và tạm biệt

Học cách chào và tạm biệt bằng tiếng Pháp
Trước khi học bài giảng số 3 về tiếng Pháp này, các bạn cần phải đảm bảo đã nắm vững thông thạo hai bài giảng trước:Bài giảng số 3 về tiếng Pháp dành cho trình độ bắt đầu được chia thành 4 bài học: 2 bài về giao tiếp, 1 bài về chia động từ và 1 bài về ngữ pháp. Các bạn hãy dành thời gian để nghiên cứu kĩ mỗi một video trong khi xem lại các bài học nhiều lần khi cần thiết. Đừng tìm cách học quá nhanh. Cần phải dành thời gian để nắm vững mỗi bài học trước khi chuyển sang bài tiếp theo. Nếu cần, các bạn đừng do dự xem lại các bài học trước đã xem. Với mỗi video, chúng tôi có một bài viết bổ sung để giúp các bạn học tốt hơn mỗi bài học.

Hai video đầu tiên dưới đây là những bài học về giao tiếp tạo nên nền tảng của bài giảng này. Có thể nói đây là hai video quan trọng nhất của bài giảng số 3 về tiếng Pháp. Hai video này sẽ giúp các bạn biết chào và tạm biệt với ngôi ‘‘tu’’ và ‘‘vous’’ trong tiếng Pháp. Hai video khác là những video bổ sung để các bạn thông thạo hơn về hành vi giao tiếp.

Bài học thứ 3 về giao tiếp : chào và tạm biệt với ngôi ‘‘tu’’ trong tiếng Pháp

 Video này sẽ dạy các bạn biết chào và tạm biệt với ngôi ‘‘tu’’ trong tiếng Pháp. ‘‘Tu’’ là chủ ngữ ngôi thứ hai số ít. Các bạn có thể dùng ‘‘tu’’ khi nói với một người bạn, một người trong gia đình, một đồng nghiệp, một ai đó mà các bạn quen biết và cũng thường dùng khi các bạn nói với một người ít tuổi hơn, trẻ hơn.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về giao tiếp ‘‘chào và tạm biệt với ngôi ‘‘tu’’  trong tiếng Pháp’’ trong bài viết này.

Bài học thứ 4 về giao tiếp : chào và tạm biệt với ngôi ‘‘vous’’ trong tiếng Pháp

Video này sẽ dạy các bạn biết chào và tạm biệt với ngôi ‘‘ vous’’ trong tiếng Pháp. ‘‘Vous’’ là chủ ngữ ngôi thứ hai số nhiều và trong phép lịch sự ngôi ‘‘vous’’ cũng được dùng để thay cho chủ ngữ là ngôi thứ hai số ít ‘‘tu’’. Các bạn có thể dùng ngôi ‘‘vous’’ khi các bạn nói với người mà các bạn không quen biết, với cấp trên và với người lớn tuổi hơn, già hơn.


Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về giao tiếp ‘‘chào và tạm biệt với ngôi ‘‘vous’’  trong tiếng Pháp’’ trên trang này.

Bài học số 3 về chia động từ : động từ ‘‘aller’’ thì hiện tại trong tiếng Pháp

Cùng với hai bài học về giao tiếp “chào và tạm biệt với ngôi ‘‘tu” trong tiếng Pháp" et “chào và tạm biệt với ngôi ‘‘vous” trong tiếng Pháp", biết chia động từ ‘‘aller’’ thì hiện tại trong tiếng Pháp sẽ cho phép các bạn đặt câu hỏi về sức khỏe:

“Ça va ?” (Bạn có khỏe không ?) hoặc “Comment allez-vous ?” (Các bạn có khỏe không ?)


Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về chia động từ ‘‘aller’’ thì hiện tại trong tiếng Pháp ở đây.

Bài học số 1 về ngữ pháp : các đại từ nhân xưng chủ ngữ trong tiếng Pháp

Cùng với hai bài học về giao tiếp “chào và tạm biệt với ngôi ‘‘tu” trong tiếng Pháp" et “chào và tạm biệt với ngôi ‘‘vous” trong tiếng Pháp", biết các đại từ nhân xưng chủ ngữ trong tiếng Pháp sẽ cho phép các bạn biết chào và tạm biệt với người đối thoại.


Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về các đại từ nhân xưng chủ ngữ trong tiếng Pháp trong bài viết này.

Một khi các bạn nắm vững thông thạo tốt bài giảng số 3 về tiếng Pháp : ‘‘ học chào và tạm biệt’’, các bạn có thể chuyển sang bài giảng tiếp theo :


Các bạn sẽ tìm thấy các khóa học tiếng Pháp khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với những bài học của chúng tôi :

Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới dành cho việc học tiếng Pháp. Để được thông báo các bài đăng mới nhất, các bạn hãy theo dõi trên kênh Youtube Flemotion : apprendre le françaistrang Facebook Học tiếng pháp online