Bài giảng số 1 về tiếng Pháp: học tự giới thiệu bản thân

Bài giảng số 1 về tiếng Pháp: học tự giới thiệu bản thân

Học tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp

Bài giảng đầu tiên về tiếng Pháp dành cho trình độ bắt đầu được chia thành 9 bài học: 1 bài về giao tiếp, 2 bài về chia động từ, 5 bài về từ vựng và 1 bài về ngữ pháp. Các bạn hãy dành thời gian để nghiên cứu kĩ mỗi một video trong khi xem lại các bài học nhiều lần khi cần thiết. Đừng tìm cách học quá nhanh. Cần phải dành thời gian để nắm vững mỗi bài học trước khi chuyển sang bài tiếp theo. Nếu cần, các bạn đừng do dự xem lại các bài học trước đã xem. Với mỗi video, chúng tôi sẽ có một bài viết bổ sung để giúp các bạn học tốt hơn mỗi bài học.

Bài học số 1 về giao tiếp: tự giới thiệu bằng tiếng Pháp

Video về giao tiếp này chính là nền tảng của bài giảng: đây là video quan trọng nhất của mười bài giảng tiếng Pháp. Video này sẽ giúp các bạn tự giới thiệu được bản thân bằng tiếng Pháp. Những video khác là những video bổ sung để các bạn thông thạo hơn về hành vi giao tiếp.


Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về giao tiếp ‘‘tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp’’ trong bài viết này.

Bài học số 1 về chia động từ: động từ ‘‘être’’ thì hiện tại trong tiếng Pháp

Đối với bài học về giao tiếp ‘‘tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp’’, biết chia động từ ‘‘être’’ở thì hiện tại sẽ cho phép các bạn giới thiệu được quốc tịch và nghề nghiệp của bản thân.


Các bạn sẽ tìm thấy những lời giải thích cho bài học về chia động từ ‘‘être’’ ở thì hiện tại trong tiếng Pháp trên trang này.

Bài học số 2 về chia động từ: động từ ‘‘avoir’’ thì hiện tại trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp ‘‘tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp’’, biết chia động từ ‘‘avoir’’ở thì hiện tại sẽ cho phép các bạn giới thiệu được tuổi của mình.


Các bạn sẽ tìm thấy những lời giải thích cho bài học về chia động từ ‘‘avoir’’ ở thì hiện tại trong tiếng Pháp ở đây.

Bài học số 1 về từ vựng: quốc tịch và tiếng/ngôn ngữ trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp ‘‘tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp’’, từ vựng về quốc tịch và tiếng sẽ cho phép các bạn giới thiệu được quốc tịch và tiếng/ngôn ngữ mà các bạn đang nói.


Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về quốc tịch và tiếng/ngôn ngữ bằng tiếng Pháp trong bài viết này.

Bài học số 4 về ngữ pháp: các mạo từ và giới từ đứng trước tên nước và tên thành phố trong tiếng Pháp

Đối với bài học về giao tiếp ‘‘tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp’’, các mạo từ và giới từ đứng trước tên nước và tên thành phố trong tiếng Pháp sẽ cho phép các bạn giới thiệu được đất nước và thành phố các bạn đang sống.


Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về các mạo từ và giới từ đứng trước tên nước và tên thành phố trong tiếng Pháp trên trang này.

Bài học số 5 về từ vựng: nghề nghiệp trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp ‘‘tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp’’, từ vựng về nghề nghiệp sẽ cho phép các bạn giới thiệu được nghề nghiệp các bạn đang làm.

Các bạn sẽ tìm thấy những lời giải thích cho bài học về từ vựng chỉ nghề nghiệp trong tiếng Pháp ở đây.

Bài học số 2 về từ vựng: các chữ và số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp ‘‘tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp’’, bài học về các chữ và số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp sẽ cho phép các bạn giới thiệu được tuổi của mình nếu các bạn từ 20 tuổi trở xuống.


Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về các chữ và số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp trong bài viết này.

Bài học số 3 về từ vựng: các chữ và số từ 20 đến 69 trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp ‘‘tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp’’, bài học về các chữ và số từ 20 đến 69 bằng tiếng Pháp sẽ cho phép các bạn giới thiệu được tuổi của mình nếu các bạn từ 20 tuổi đến 69 tuổi.


Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về các chữ và số từ 20 đến 69 bằng tiếng Pháp trên trang này.

Bài học số 4 về từ vựng: các chữ và số từ 70 đến 99 trong tiếng Pháp

Cùng với bài học về giao tiếp ‘‘tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp’’, bài học về các chữ và số từ 70 đến 99 bằng tiếng Pháp sẽ cho phép các bạn giới thiệu được tuổi của mình nếu các bạn từ 70 tuổi đến 99 tuổi.

Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải thích cho bài học về các chữ và số từ 70 đến 99 bằng tiếng Pháp ở đây.

Một khi các bạn nắm vững thông thạo tốt bài giảng đầu tiên ‘‘tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp’’, các bạn có thể chuyển sang bài giảng tiếp theo :


Các bạn sẽ tìm thấy các bài học về giao tiếp khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với :Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới dành cho việc học tiếng Pháp. Để được thông báo các bài đăng mới nhất, các bạn hãy theo dõi trên kênh Youtube Flemotion : apprendre le françaistrang Facebook Học tiếng pháp online