Động từ ‘‘avoir’’ thì hiện tại trong tiếng Pháp

Bài số 2 về chia động từ : động từ ‘‘avoir’’ thì hiện tại trong tiếng Pháp

Động từ ‘‘avoir’’ thì hiện tại trong tiếng Pháp
Ngay khi bắt đầu học tiếng Pháp, các bạn sẽ phải học chia động từ ‘‘avoir’’ thì hiện tại. Thật vậy, động từ ‘‘avoir’’ là động từ được sử dụng nhiều thứ hai trong tiếng Pháp khi viết cũng như khi nói (động từ được sử dụng nhiều nhất là ‘‘être’’). Chính vì thế, việc biết chia động từ ‘‘avoir’’ rất quan trọng. Trước hết, việc biết chia động từ ‘‘avoir’’ sẽ cho phép các bạn có những câu đơn giản đặc biệt như tự giới thiệu bản thân. Ví dụ, các bạn sẽ có thể giới thiệu tuổi của mình: “J’ai (votre âge).” = ‘‘Tôi (tuổi của các bạn).’’. Hơn nữa, "avoir" còn là một trong hai trợ động từ trong tiếng Pháp (trợ động từ còn lại là "être"). Ngoài ra, "avoir" còn dùng để cấu thành các thì kép của một số động từ. Cho nên, việc biết chia động từ "avoir" sẽ giúp các bạn tiến bộ trong tiếng Pháp. Vidéo dưới đây sẽ chỉ cho các bạn học về cách chia động từ "avoir" thì hiện tại trong tiếng Pháp:

Nhờ video và bài viết này, các bạn sẽ học được cách chia động từ ‘‘avoir’’ thì hiện tại trong tiếng Pháp. Để học tốt cách chia động từ "avoir" thì hiện tại theo đại từ nhân xưng chủ ngữ  (je, tu ,il, elle, nous, vous, ils, elles), các bạn hãy nhắc lại sau giáo viên. Khi giáo viên nói "J’ai", các bạn hãy nói "J’ai". Khi giáo viên nói "Tu as", các bạn hãy nói: "Tu as". Khi giáo  viên nói "Il a", các bạn hãy nói "Il a", v.v… cho đến khi "Elles ont". Các bạn sẽ có khả năng hiểu rõ khi nói cũng như phát âm tốt về chia động từ "avoir" thì hiện tại trong tiếng Pháp. Để làm tốt việc đó, các bạn hãy xem lại video nhiều lần đồng thời nhắc lại ngay sau giáo viên. Để có thể viết và đọc đúng cách chia động từ "avoir", các bạn hãy sao chép lại nhiều lần như sau:
 
J’ai
Tu as
Il a / Elle a / On a
Nous avons
Vous avez
Ils ont / Elles ont

Các bạn cũng nên học thuộc lòng cách chia động từ ‘‘avoir’’ thì hiện tại cả khi nói và khi viết.

Vì việc chia động từ "avoir" thay đổi theo đại từ nhân xưng chủ ngữ nên chúng tôi mời các bạn xem lại bài về các đại từ nhân xưng chủ ngữ trong tiếng Pháp. Ngoài những lời giảng bằng văn viết, bài viết còn giới thiệu cho các bạn một video giải thích cặn kẽ về các đại từ nhân xưng trong tiếng Pháp.

Để học cách sử dụng động từ ‘‘avoir’’ thì hiện tại trong bối cảnh và học cách hoàn thành các câu đơn giản với động từ ‘‘avoir’’ thì hiện tại, các bạn có thể nghiên cứu thêm những bài giảng tiếng Pháp về học cách tự giới thiệu bản thân, bài giảng tiếng Pháp về học cách giới thiệu một ai đó, bài giảng tiếng Pháp về học cách tự miêu tả hình thể của bản thân và bài giảng tiếng Pháp về học cách miêu tả một ai đó.

Một khi các bạn nắm vững đầy đủ chính xác bài học về chia động từ "avoir" thì hiện tại này, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo:


Các bạn sẽ tìm thấy những bài khác về chia động từ trong tiếng Pháp khi click vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp thông qua:


Chúng tôi thường xuyên đăng tải các nội dung mới dành cho học tiếng Pháp. Để nhận được các thông báo về các bài viết mới nhất, các bạn nhớ đăng ký kênh Youtube Flemotion: học tiếng Pháp và trang Facebook Học tiếng pháp online