Các chữ số và các số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp

Bài số 2 về từ vựng : các chữ số và các số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp

Các chữ số và các số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp
Các chữ số và các số từ 0 đến 20 là các chữ số và số cơ bản để biết đếm trong tiếng Pháp. Các chữ số và các số này rất cần thiết hàng ngày. Ở trình độ sơ đẳng, đây là một trong những bài học đầu tiên cần học và nắm vững. Video dưới đây sẽ dạy các bạn về các chữ số và các số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp :

 
Để học thuộc các chữ số và các số từ 0 đến 20, các bạn hãy nhắc lại ngay sau giáo viên. Khi giáo viên nói 1 (un), hãy nói "un". Khi giáo viên nói 2 (deux), hãy nói "deux". Khi giáo viên nói 3 (trois), hãy nói "trois", v.v...cho đến 20 (vingt). Như vậy, các bạn sẽ có khả năng hiểu rõ khi nói và phát âm tốt. Để làm được điều đó, các bạn hãy xem lại video nhiều lần đồng thời nhắc lại mỗi chữ số và mỗi số ngay sau giáo viên. Để viết đúng và đọc tốt, các bạn hãy chép lại nhiều lần như sau :

1 = un
2 = deux
3 = trois
4 = quatre
5 = cinq
6 = six
7 = sept
8 = huit
9 = neuf
10 = dix
11 = onze
12 = douze
13 = treize
14 = quatorze
15 = quinze
16 = seize
17 = dix-sept
18 = dix-huit
19 = dix-neuf
20 = vingt

Một khi các bạn nắm vững đầy đủ rõ ràng bài học từ vựng về các chữ số và các số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp này, các bạn có thể chuyển sang bài học từ vựng tiếp theo : 


Bài số 3 về từ vựng : các số từ 20 đến 69 bằng tiếng Pháp


Bạn sẽ tìm thấy những bài học từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện được việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học của chúng tôi:


Lớp học tiếng Pháp

Các bài học về giao tiếp trong tiếng Pháp

Các bài học về chia động từ trong tiếng Pháp


Các bài học về ngữ pháp trong tiếng Pháp


Chúng tôi thường xuyên đăng tải các nội dung mới dành cho học tiếng Pháp. Để nhận được các thông báo về các bài viết mới nhất, các bạn nhớ đăng ký kênh Youtube Flemotion : apprendre le françaistrang Facebook Học tiếng pháp online