Các số từ 70 đến 99 bằng tiếng Pháp

Bài số 4 về từ vựng : các số từ 70 đến 99 bằng tiếng Pháp

Các số từ 70 đến 99 bằng tiếng Pháp

Các số từ 70 đến 99 là các số cơ bản để biết đếm trong tiếng Pháp. Các số này rất cần thiết hàng ngày. Ở trình độ sơ đẳng, đây là một trong những bài học đầu tiên cần học và nắm vững. Trước khi học bài này, các bạn cần phải nắm vững bài học về các chữ số và các số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp và bài học về các số từ 20 đến 69 bằng tiếng Pháp. Video dưới đây sẽ dạy các bạn về các số từ 70 đến 99 bằng tiếng Pháp :


Để học các số từ 70 đến 99, các bạn hãy nhắc lại ngay sau giáo viên. Khi giáo viên nói 70 (soixante-dix), hãy nói "soixante-dix". Khi giáo viên nói 71 (soixante-et-onze), hãy nói "soixante-et-onze". Khi giáo viên nói 72 (soixante-douze), hãy nói "soixante-douze", v.v...cho đến 99 (quatre-vingt-dix-neuf). Như vậy, các bạn sẽ có khả năng hiểu rõ khi nói và phát âm tốt. Để làm được điều đó, các bạn hãy xem lại video nhiều lần đồng thời nhắc lại mỗi số ngay sau giáo viên. Để viết đúng và đọc tốt, các bạn hãy chép lại nhiều lần như sau :

70 = soixante-dix
71 = soixante-et-onze
72 = soixante-douze
73 = soixante-treize
74 = soixante-quatorze
75 = soixante-quinze
76 = soixante-seize
77 = soixante-dix-sept
78 = soixante-dix-huit
79 = soixante-dix-neuf
80 = quatre-vingt
81 = quatre-vingt-un
82 = quatre-vingt-deux
83 = quatre-vingt-trois
84 = quatre-vingt-quatre
85 = quatre-vingt-cinq
86 = quatre-vingt-six
87 = quatre-vingt-sept
88 = quatre-vingt-huit
89 = quatre-vingt-neuf
90 = quatre-vingt-dix
91 = quatre-vingt-onze
92 = quatre-vingt-douze
93 = quatre-vingt-treize
94 = quatre-vingt-quatorze
95 = quatre-vingt-quinze
96 = quatre-vingt-seize
97 = quatre-vingt-dix-sept
98 = quatre-vingt-dix-huit
99 = quatre-vingt-dix-neuf
 
Một khi các bạn nắm vững đầy đủ bài học về các số từ 70 đến 99 bằng tiếng Pháp này, các bạn có thể chuyển sang bài học từ vựng tiếp theo :


Bạn sẽ tìm thấy những bài học từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện được việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học của chúng tôi:


Chúng tôi thường xuyên đăng tải các nội dung mới dành cho học tiếng Pháp. Để nhận được các thông báo về các bài viết mới nhất, các bạn nhớ đăng ký kênh Youtube Flemotion : apprendre le françaistrang Facebook Học tiếng pháp online