Bài số 1 dành cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp: tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp

Bài số 1 về giao tiếp bằng tiếng Pháp: tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp

Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp
Biết tự giới thiệu bản thân là điều đầu tiên các bạn học bằng tiếng Pháp. Điều đó sẽ cho phép các bạn thiết lập một mối liên hệ đơn giản đầu tiên với một người nói tiếng Pháp. Bài học này cũng sẽ có ích cho các bạn cho phần thi đầu tiên của thi nói bằng DELF A1. Video dưới đây sẽ dạy các bạn tự giới thiệu về bản thân đơn giản bằng tiếng Pháp. Các bạn sẽ biết chào hỏi, diễn đạt để giới thiệu tên, tuổi, quốc tịch, nơi ở, nghề nghiệp của bản thân:

Nhờ video và bài viết này, các bạn sẽ học cách tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp:

1) Các bạn sẽ học các cách chào như “Bonjour”. (Xin chào)

2) Các bạn sẽ học nói các bạn tên là gì. Nghĩa là các bạn giới thiệu tên của mình. Ví dụ: “Je m’appelle Thomas.” (Tôi tên là Thomas)

3) Các bạn sẽ học để nói tuổi của mình. Ví dụ: “J’ai 26 ans.” (Tôi 26 tuổi).

4) Các bạn sẽ học để nói về quốc tịch của mình. Ví dụ: “Je suis américain.” (Tôi là người Mỹ)

5) Các bạn sẽ học để nói các bạn sống ở đâu. Nghĩa là giới thiệu nơi ở của các bạn. Ví dụ: “J’habite à New-York.” (Tôi sống ở New York)

6) Các bạn sẽ học để giới thiệu công việc của mình. Nghĩa là giới thiệu về nghề nghiệp mà các bạn đang làm. Ví dụ : “Je suis docteur.” (Tôi là bác sĩ).

Để có khả năng tự giới thiệu tốt về bản thân bằng tiếng Pháp, các bạn hãy xem lại nhiều lần video này đồng thời nhắc lại thật to ngay sau giáo viên. Khi giáo viên nói: “Bonjour, Je m’appelle Thomas.” (Xin chào, tôi tên là Thomas). Các bạn hãy nói: “Bonjour, Je m’appelle (tên của các bạn).”. Khi giáo viên nói: "J'ai 26 ans" (Tôi 26 tuổi). Các bạn hãy nói: "J'ai (tuổi của các bạn) ans.", vv...

Nhờ video và bài viết này, các bạn sẽ có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp. Các bạn có thể nói:

Bonjour, (Xin chào,)
Je m’appelle (votre prénom). (Tôi tên là (tên của các bạn)
J’ai (votre âge) ans. (Tôi (tuổi của các bạn)
Je suis (votre nationalité). (Tôi là người (quốc tịch của các bạn)
J’habite à (votre ville). Tôi sống ở (nơi ở của các bạn)
Je suis (votre métier). Tôi là (nghề nghiệp của các bạn)

Như theo ví dụ mà giáo viên trong video đưa ra:

Bonjour, (Xin chào)
Je m’appelle Thomas. (Tôi tên là Thomas)
J’ai 26 ans. (Tôi 26 tuổi)
Je suis français. (Tôi là người Pháp)
J’habite à Paris. (Tôi sống ở Paris)
Je suis professeur de français. (Tôi là giáo viên dạy tiếng Pháp)

Các bạn nên học theo cách này để tự giới thiệu bản thân một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ quá nhiều và không cần tự đặt các câu hỏi về ngữ pháp hay chia động từ, vv...

Một khi mà các bạn biết tự giới thiệu đơn giản về bản thân thì sẽ rất dễ cho các bạn để biết một ai đó trong khi thêm "Et toi?". Chúng ta lấy ví dụ của giáo viên : 

Bonjour,
Je m’appelle Thomas. Et toi ? Người đối thoại sẽ trả lời : Je m’appelle (tên của người đó).
J’ai 26 ans. Et toi ?  Người đối thoại sẽ trả lời : J’ai (tuổi của người đó) ans.
Je suis français. Et toi ? Người đối thoại sẽ trả lời : Je suis (quốc tịch của người đó).
J’habite à Paris. Et toi ? Người đối thoại sẽ trả lời : J’habite à (nơi ở của người đó).
Je suis professeur de français. Et toi ? Người đối thoại sẽ trả lời : Je suis (nghề nghiệp của người đó)

Bài học đầu tiên về giao tiếp này nằm trong bài số 1 của tiếng Pháp : học tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp có chứa 8 video và bài viết thêm về chia động từ, từ vựng và ngữ pháp.

Giới thiệu bản thân tại DELF A1


Trong khi thi phần đầu tiên của thi nói DELF A1, giám khảo sẽ đặt ra các câu hỏi cho các bạn để biết tên, tuổi, quốc tịch, thành phố hoặc nơi các bạn đang ở, nghề nghiệp của các bạn. Video dưới đây là một ví dụ rất tốt cho phần thi đầu tiên (phỏng vấn theo định hướng) của thi nói DELF A1 Tous Publics (DELF A1 dành cho mọi đối tượng):


Các bạn sẽ tìm thấy nhiều lời giải đáp hơn nữa cho phần thi đầu tiên (phỏng vấn định hướng) của thi nói DELF A1 Tous Publics khi bấm vào đây.

Bạn là giáo viên FLE? Hãy giới thiệu bài và video này cho các học viên mới bắt đầu học tiếng Pháp nhé! Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều những lời giải đáp trong bài viết này: buổi học đầu tiên với giáo viên FLE : bài học số 0.

Một khi các bạn nắm vững tốt bài học đầu tiên "tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp" dành cho người mới học tiếng Pháp, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo:


Bài số 2 dành cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp: giới thiệu một ai đó bằng tiếng Pháp


Các bạn sẽ tìm thấy các bài học về giao tiếp khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với :


Khoá học tiếng Pháp của chúng tôi

Các bài học về chia động từ trong tiếng Pháp


Các bài học về ngữ pháp của tiếng Pháp


Các bài học về từ vựng của tiếng Pháp


Chúng tôi đăng thường xuyên các nội dung mới cho vệc học tiếng Pháp. Để được thông báo các bài đăng mới nhất, hãy theo dõi trên kênh Youtube Flemotion : apprendre le français và trang Facebook Học tiếng pháp online