Bài số 2: giới thiệu một ai đó bằng tiếng Pháp

Bài số 2 về giao tiếp bằng tiếng Pháp: giới thiệu một ai đó bằng tiếng Pháp

Giới thiệu một ai đó bằng tiếng Pháp
Sau khi các bạn đã học được cách tự giới thiệu bản thân qua bài số 1 về tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp, bài thứ hai các bạn cần phải học trong tiếng Pháp là học cách giới thiệu một ai đó. Điều này sẽ giúp ích cho các bạn trong những lần trao đổi giao tiếp đầu tiên với những người nói tiếng Pháp. Video dưới đây sẽ dạy cho các bạn cách giới thiệu một ai đó đơn giản bằng tiếng Pháp. Với người mà các bạn muốn giới thiệu bằng tiếng Pháp, các bạn sẽ biết giới thiệu về tên, tuổi, quốc tịch và nơi người đó đang ở (thành phố, đất nước), nghề nghiệp của người đó:

Nhờ video và bài viết này, các bạn sẽ học được giới thiệu một ai đó bằng tiếng Pháp. Để nói về một ai đó bằng tiếng Pháp, để nói về đàn ông, ta dùng ngôi "il" và để nói về phụ nữ, ta dùng ngôi "elle":

1) Các bạn sẽ học cách nói tên của một ai đó. Ví dụ, với một người đàn ông: "Il s'appelle (tên người đó) (Ông/Bác/Chú/Anh/Em ấy tên là (tên người đó). Với một người phụ nữ: "Elle s'appelle (tên người đó) (Bà/Bác/Cô/Chị/Em ấy tên là (tên người đó).

2) Các bạn sẽ học cách nói tuổi của người khác. Ví dụ, với một người đàn ông: "Il a (tuổi của người đó) ans." (Ông/Bác/Chú/Anh/Em ấy (tuổi của người đó). Với một người phụ nữ: "Elle a (tuổi của người đó) ans" (Bà/Bác/Cô/Chị/Em ấy (tuổi của người đó). 

3) Các bạn sẽ học cách nói quốc tịch của một ai đó. Ví dụ, với một người đàn ông: "Il est (quốc tịch của người đó)." (Ông/Bác/Chú/Anh/Em ấy là người (quốc tịch của người đó). Với một người phụ nữ: "Elle est (quốc tịch của người đó)." (Bà/Bác/Cô/Chị/Em ấy là người (quốc tịch của người đó).

4) Các bạn sẽ học cách nói người khác sống ở đâu. Có nghĩa là người đó đang sống ở nơi nào, ở thành phố nào. Ví dụ, với một người đàn ông : "Il habite à (nơi ở của người đó)." (Ông/Bác/Chú/Anh/Em ấy sống ở (nơi ở của người đó). Với một người phụ nữ : "Elle habite à (nơi ở của người đó)." (Bà/Bác/Cô/Chị/Em ấy sống ở (nơi ở của người đó).

5) Các bạn sẽ học cách nói nghề nghiệp của một người. Ví dụ, với một người đàn ông: "Il est (nghề nghiệp của người đó)." (Ông/Bác/Chú/Anh/Em ấy là (nghề nghiệp của người đó). Với một người phụ nữ : "Elle est (nghề nghiệp của người đó)." (Bà/Bác/Cô/Chị/Em ấy là (nghề nghiệp của người đó).

Để có khả năng giới thiệu tốt một ai đó bằng tiếng Pháp, các bạn hãy xem lại nhiều lần video này đồng thời nhắc lại thật to ngay sau giáo viên. Khi giáo viên nói: “Il s'appelle ...”. Các bạn hãy nói: “Il s’appelle (thêm tên của người bạn nam thân với các bạn).”. Khi giáo viên nói: "Elle s'appelle...  Các bạn hãy nói: "Elle s’appelle (thêm tên của người bạn nữ thân với các bạn) ; v.v...

Các bạn nên học theo cách này để giới thiệu một ai đó một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ quá nhiều và không cần tự đặt các câu hỏi về ngữ pháp hay chia động từ, vv...

Bài học thứ hai về giao tiếp này nằm trong bài số 2 của tiếng Pháp : học giới thiệu một ai đó bằng tiếng Pháp có chứa 8 video và bài viết thêm về chia động từ, từ vựng và ngữ pháp.

Bạn là giáo viên FLE? Hãy giới thiệu bài và video này cho các học viên mới bắt đầu học tiếng Pháp nhé! Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều những lời giải đáp trong bài viết này: buổi học đầu tiên với giáo viên FLE: bài học số 0.

Một khi các bạn nắm vững tốt bài học thứ hai "giới thiệu một ai đó bằng tiếng Pháp" dành cho người mới học tiếng Pháp, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo:


Các bạn sẽ tìm thấy các bài học về giao tiếp khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với:


Chúng tôi đăng thường xuyên các nội dung mới cho vệc học tiếng Pháp. Để được thông báo các bài đăng mới nhất, hãy theo dõi trên kênh Youtube Flemotion : apprendre le français và trang Facebook Học tiếng pháp online