Mạo từ và giới từ trước tên nước và thành phố trong tiếng pháp

Bài học ngữ pháp số 4 : mạo từ và giới từ trước tên nước và thành phố trong tiếng pháp

Mạo từ và giới từ trước tên nước và thành phố trong tiếng pháp

Rất quan trọng cần nắm vững các mạo từ và giới từ trước tên nước và thành phố trong tiếng pháp. Thật vậy, chúng được sử dụng rất thường xuyên. Đối với trình độ sơ cấp (A1), đó là một trong những điều đầu tiên phải học và sử dụng thành thạo. Đoạn video dưới đây sẽ dạy cho các bạn cách sử dụng các mạo từ và giới từ trước tên nước và thành phố :


Trong tiếng pháp, tên nước có thể là giống đực, giống cái, hoặc số nhiều :


Ví dụ : tên nước giống đực : “Le Vietnam”, “Le Maroc”, “Le Portugal”. Trước tên nước giống đực, chúng ta sử dụng giới từ "au" : “Je travaille au Vietnam.”, “J’habite au Maroc.”...


Ví dụ : tên nước giống cái : “La France”, “La Belgique”, “La Chine”. Trước tên nước giống cái, chúng ta sử dụng giới từ "en" : “Je travaille en France.”, “J’habite en Chine.”...


Ví dụ : tên nước số nhiều : “Les Etats-Unis”, “Les Pays-Bas”, “Les Philippines”. Trước tên nước số nhiều, chúng ta sử dụng giới từ "aux" :“Je vais aux Etats-Unis.”, “Je travaille aux Pays-Bas.”...


Trước tên thành phố, chúng ta sử dụng “à” : “Je travaille à Paris.”, “Je vais à New-York.”....


Nhờ vào đoạn video này, các bạn sẽ học những mạo từ và giới từ trước tên nước và thành phố trong tiếng pháp. Như vậy, các bạn sẽ có khả năng học kỹ năng nói và phát âm tốt các mạo từ và giới từ trước tên nước và thành phố. Để thực hành tốt, các bạn hãy xem đoạn video nhiều lần và lặp lại theo thầy giáo. Để học tốt kỹ năng viết, bạn chép nhiều lần những gì mà thầy giáo viết trong đoạn video này.


Để nâng cao kiến thức về bài học ngữ pháp về mạo từ và giới từ trước tên nước và thành phố này, các bạn theo khoá học tiếng pháp : học cách giới thiệu về mình và khoá học tiếng pháp: học cách giới thiệu một người.


Một khi bạn nắm vững bài học ngữ pháp về mạo từ và giới từ trước tên nước và thành phố này, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây:


Bài học ngữ pháp số 5 : Tính từ sở hữu (mon, ma, mes…) ngữ pháp


Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :Các bài giảng tiếng pháp


Bài học giao tiếp bằng tiếng pháp


Bài học chia động từ tiếng pháp


Bài học từ vựng tiếng pháp


Chúng tôi thường xuyên đăng các bài học mới. Để có thông tin về bài đăng mới, hãy truy cập vào Youtube Flemotion : apprendre le français và vào trang Facebook Học tiếng pháp online