Bài số 7 tiếng Pháp: nói về sở thích bản thân

Bài thứ 7 về giao tiếp bằng tiếng Pháp: nói về sở thích bản thân bằng tiếng Pháp

Nói về sở thích bản thân bằng tiếng Pháp

Với trình độ mới bắt đầu (trình độ A1), biết nói về sở thích bản thân là một trong những bài học đầu tiên cho các bạn. Việc đó rất có ích cho các bạn trong cuộc nói chuyện cơ bản với người nói tiếng Pháp. Với DELF A1 và DELF A2, các bạn phải có khả năng biết nói về sở thích của bản thân. Ở một mức độ nhỏ, việc đó cũng sẽ có ích cho DELF B1, đặc biệt là phần đầu tiên (phần phỏng vấn theo định hướng) của thi nói DELF B1 – phần mà các bạn phải giới thiệu bản thân. Video dưới đây sẽ giúp các bạn học cách nói về sở thích của bản thân bằng tiếng Pháp. Để hiểu rõ và nói tốt, các bạn hãy xem lại nhiều lần video đồng thời nhắc lại to sau giáo viên.


Thông qua video và bài viết này, các bạn sẽ có khả năng biết nói về sở thích của bản thân một cách đơn giản bằng tiếng Pháp (với trình độ bắt đầu, trình độ A1). Các bạn sẽ học nói về sở thích bản thân khi dùng ba động từ : aimer, adorer và détester.

Khi các bạn yêu/thích một ai đó, một cái gì, một điều gì, các bạn có thể nói : ‘‘J’aime (…).’’ = ‘‘ Tôi yêu/thích…’’ Ví dụ :

Je t’aime. = Anh yêu em.

J’aime le chocolat. = Tôi thích sôcôla.

J’aime bien lire des livres. = Tôi khá thích đọc sách.

J’aime beaucoup écouter de la musique. = Tôi thích nghe nhạc lắm.

Khi các bạn không yêu/thích một ai đó, một cái gì, một điều gì, các bạn có thể nói : ‘‘Je n’aime pas (…).’’ = ‘‘ Tôi không yêu/không thích…’’ Ví du :

Je ne t’aime pas. = Anh không yêu em.
Je n’aime pas le chocolat. = Tôi không thích sôcôla.
Je n’aime pas du tout regarder la télé. = Tôi không thích xem ti vi một chút nào.

Khi các bạn rất thích/mê/yêu mến một cái gì, một điều gì, các bạn có thể nói : ‘‘J’adore (…).’’ = ‘‘ Tôi rất thích/Tôi mê/Tôi yêu mến…’’ Ví dụ :

J’adore les animaux. = Tôi rất thích động vật.

Khi các bạn hoàn toàn không thích một cái gì, một điều gì, các bạn có thể nói : ‘‘Je déteste (…).’’ = ‘‘ Tôi ghét…’’ Ví dụ :

Je déteste les serpents. = Tôi ghét rắn.

Tóm lại :

Cấp độ tích cực
Cấp độ tiêu cực
J’aime = Tôi yêuJe n’aime pas = Tôi không yêu
J’aime bien = Tôi khá thíchJe n’aime pas du tout = Tôi không thích chút nào
J’aime beaucoup = Tôi thích lắmJe n’aime pas du tout = Tôi không thích chút nào
J’adore = Tôi mê/Tôi rất thích/Tôi yêu mếnJe déteste = Tôi ghét

Bài học thứ bảy : nói về sở thích của bản thân bằng tiếng Pháp này nằm trong bài số 6 của tiếng Pháp : học nói về sở thích của bản thân có chứa 8 video và bài viết thêm về giao tiếp, chia động từ và ngữ pháp.

Một khi các bạn nắm vững tốt bài học thứ 7: nói về sở thích của bản thân bằng tiếng Pháp, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo:


Các bạn sẽ tìm thấy các bài học về giao tiếp khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với :Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới dành cho việc học tiếng Pháp. Để được thông báo các bài đăng mới nhất, các bạn hãy theo dõi trên kênh Youtube Flemotion : apprendre le françaistrang Facebook Học tiếng pháp online