Thức ăn (Thực phẩm) trong tiếng Pháp

Từ vựng – Bài  9: Thức ăn (Thực phẩm) trong tiếng Pháp

Thức ăn (Thực phẩm) trong tiếng Pháp

Từ vựng về thức ăn (thực phẩm) có vai trò rất quan trọng trong tiếng Pháp và được người nói tiếng Pháp sử dụng nhiều. Đây là một trong những nội dung của chương trình ở cấp độ cơ bản (A1) mà người học cần nắm vững. Như vậy bước đầu bạn có thể tiến hành một cuộc hội thoại đơn giản. Ở các cấp độ tiếp theo, từ vựng về chủ đề thức ăn (thực phẩm) vẫn sẽ rất hữu ích vì được sử dụng nhiều trong giao tiếp. Video dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn số từ vựng về chủ đề này:


Trong video này, bạn sẽ học từ vựng về thức ăn (thực phẩm) phổ biến nhất bằng tiếng Pháp. Để nghe hiểu và phát âm đúng, bạn hãy xem video nhiều lần, nhắc lại theo giáo viên. Ví dụ như khi giáo viên nói “du poisson”, bạn hãy nhắc lại “du poisson”. Khi giáo viên nói “des fruits de mer”, bạn hãy nhắc lại “des fruits de mer”. Khi giáo viên nói “un oeuf”, bạn hãy nhắc lại “un oeuf”…

Để hiểu từ vựng về thức ăn (thực phẩm) trong bài đọc và sử dụng lại trong bài viết, bạn hãy chép lại nhiều lần danh sách từ mới dưới đây. Bạn cũng nên sử dụng các hình ảnh trong video để hiểu nghĩa của từ. Dưới đây là danh sách các thực phẩm trong video (được trình bày theo thứ tự xuất hiện):

- du poisson
- des fruits de mer
- un oeuf, des œufs

De la viande (thịt) :

- du boeuf
- du porc
- de l’agneau
- du poulet
- du veau

Les produits laitiers (các sản phẩm từ sữa) :

- du beurre
- du fromage, des fromages
- du lait
- un yaourt

Les céréales (ngũ cốc) :

- du pain
- des pâtes
- du riz

Les boissons (đồ uống) :

- de l’eau
- du thé (un thé)
- du café (un café)
- du vin
- du jus de fruit (un jus de fruit)
- de la bière (une bière)

Autres (các loại khác) :

- de l’huile
- du sel
- du poivre
- du sucre

Nếu muốn tìm hiểu thêm về từ vựng chủ đề thức ăn (thực phẩm), bạn có thể tiếp tục với mục “diễn đạt sở thích cá nhân”.

Sau khi nắm vững từ vựng chủ đề thức ăn (thực phẩm), bạn có thể chuyển sang bài từ vựng tiếp theo:


Bạn sẽ chuyển sang bài học về từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học sâu của chúng tôi:


Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới để học tiếng Pháp. Bạn có thể theo dõi các bài đăng mới này, bằng cách ấn đăng ký kênh của chúng tôi trên Youtube Flemotion: học tiếng Pháp và trên trang Facebook Học tiếng Pháp online