Màu sắc trong tiếng Pháp

Bài 10 về từ vựng: màu sắc trong tiếng Pháp

Màu sắc trong tiếng Pháp
Từ (từ vựng) chỉ màu sắc rất quan trọng trong tiếng Pháp. Thực tế, nó được những người nói tiếng Pháp sử dụng rất nhiều. Ở trình độ cơ sở (trình độ A1), đây là một trong những điều cần phải học và làm chủ. Video bên dưới sẽ giúp bạn học từ vựng về màu sắc trong tiếng Pháp:

Nhờ video này, bạn sẽ học được các từ chỉ màu sắc thông dụng nhất trong tiếng Pháp. Để hiểu rõ cách đọc các từ chỉ màu sắc và phát âm đúng, hãy xem nhiều lần video này và nhắc lại to rõ ràng theo giáo viên. Khi giáo viên nói “rouge” hãy nói “rouge”. Khi giáo viên nói “vert” hãy nói “vert”. Khi giáo viên nói “bleu”, hãy nói “bleu”…

Để hiểu rõ cách viết các từ chỉ màu sắc, và để viết đúng, hãy chép lại nhiều lần danh sách dưới đây. Hãy sử dụng những hình ảnh trong video để hiểu nghĩa mỗi từ chỉ màu sắc. Sau đây là danh sách các từ chỉ màu sắc được giới thiệu trong video (theo trật tự thời gian): 

- rouge
- vert
- bleu
- jaune
- orange
- violet
- marron
- rose
- blanc
- gris
- noir

Để nắm vững hơn bài học về từ vựng chỉ màu sắc này, bạn có thể học bài học cách tự miêu tả hình dáng, bài học miêu tả một người và bài học miêu tả một đồ vật.

Một khi bạn đã nắm vững bài học từ vựng về màu sắc trong tiếng Pháp, bạn có thể chuyển sang bài học về từ vựng sau:


Bạn sẽ tìm thấy những bài học từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện được việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học của chúng tôi:

Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới để học tiếng Pháp. Bạn có thể theo dõi các bài đăng mới này, bằng cách ấn đăng ký kênh của chúng tôi trên Youtube Flemotion: học tiếng Pháp và trên trang Facebook Học tiếng Pháp online