Những con vật nuôi trong tiếng Pháp

Bài 8 từ vựng: những con vật nuôi trong tiếng Pháp

Những con vật nuôi trong tiếng Pháp

Từ vựng về những con vật nuôi rất quan trọng trong tiếng Pháp. Trên thực tế, những người nói tiếng Pháp rất hay sử dụng các từ này. Ở trình độ cơ bản (trình độ A1), đây là một trong những chủ đề cần học và nắm vững. Từ vựng về các con vật nuôi (những vật nuôi trong gia đình) đặc biệt sẽ giúp bạn trong phần tự giới thiệu bằng cách miêu tả các con vật mà bạn có và/hoặc bạn yêu thích. Điều này cũng cho phép bạn trao đổi với người khác bằng cách miêu tả các con vật mà họ có và/hoặc họ yêu thích. Ban đầu, đây là điều cần thiết để bạn có một đoạn hội thoại cơ bản. Sau đó, điều này cũng sẽ rất cần thiết vì từ vựng về các con vật nuôi rất hay được sử dụng. Video bên dưới sẽ cung cấp cho các bạn lượng từ vựng về các con vật nuôi (những vật nuôi trong gia đình) trong tiếng Pháp.


Nhờ video này, bạn học được từ vựng về các con vật nuôi quen thuộc nhất trong tiếng Pháp. Để hiểu rõ từ vựng về các con vật nuôi này khi nói và để phát âm tốt các từ này, hãy xem video nhiều lần và đồng thời nhắc lại rõ ràng theo giáo viên. Khi giáo viên nói “un chat”, hãy nói “un chat”. Khi giáo viên nói “un lapin”, hãy nói “un lapin”. Khi giáo viên nói “un poisson”, hãy nói “un poisson”, …

Để hiểu rõ từ vựng về các con vật khi viết và để viết được các từ này, hãy viết đi viết lại nhiều lần. Hãy sử dụng các hình ảnh trong video để hiểu được cách viết về mỗi vật nuôi. Sau đây là danh sách các con vật nuôi được giới thiệu trong video (theo trật tự xuất hiện):

- un chat
- un lapin
- un poisson
- une souris
- une tortue
- un chien
- un oiseau

Duới đây là phần dịch tiếng Việt cho từ vựng về những con vật nuôi trong tiếng Pháp được giới thiệu trong video và trong danh sách ở trên:
Bằng tiếng Pháp
Bằng tiếng Việt
ChatCon mèo
LapinCon thỏ
PoissonCon cá
SourisCon chuột
TortueCon rùa
ChienCon chó
OiseauCon chim

Để hiểu sâu hơn bài học từ vựng về vật nuôi (các con vật nuôi trong gia đình), bạn có thể học giờ học tiếng Pháp học cách nói về sở thích.

Một khi bạn đã làm chủ hoàn toàn bài học từ vựng này về các con vật nuôi trong gia đình trong tiếng Pháp, bạn có thể chuyển sang học bài học từ vựng sau:


Bạn sẽ tìm thấy những bài học từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện được việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học của chúng tôi:Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới để học tiếng Pháp. Để liên tục được cập nhật các bài viết của chúng tôi, hãy đăng ký trên Youtube Flemotion: học tiếng Pháp và trên trang Facebook Học tiếng pháp online