Cấu trúc giới thiệu trong tiếng pháp (c’est, ce sont, il y a)

Bài học ngữ pháp số 6 : Cấu trúc giới thiệu trong tiếng pháp (c’est, ce sont, il y a)

Cấu trúc giới thiệu thật sự cần thiết để  nói tiếng pháp. Thật vậy, chúng được sử dụng thường xuyên. Cấu trúc giới thiệu trong tiếng pháp: đây là, có. Đối với trình độ sơ cấp (A1), đó là một trong những điều đầu tiên phải học và sử dụng thành thạo. Đoạn video dưới đây sẽ dạy cho các bạn cấu trúc giới thiệu trong tiếng pháp:


Nhờ vào đoạn video này, các bạn sẽ học cấu trúc giới thiệu trong tiếng pháp . Để học tốt các mạo từ này, hãy lặp lại theo thầy giáo. Khi thầy đọc "c'est", hãy lặp lại "c'est", khi thầy đọc "ce sont", hãy lặp lại "ce sont",..... Như vậy, các bạn sẽ có khả năng học kỹ năng nói và phát âm tốt cấu trúc giới thiệu trong tiếng pháp. Để thực hành tốt, các bạn hãy xem đoạn video nhiều lần và lặp lại theo thầy giáo. Để học tốt kỹ năng viết, bạn chép nhiều lần danh sách cấu trúc giới thiệu trong tiếng pháp dưới đây:

C’est
Ce sont
Il y a
Il n’y a pas de

Các bạn lặp lại và chép nhiều lần các ví dụ dưới đây:

Khi giới thiệu người hoặc vật ở số ít : C’est + một người  và C’est + một đồ vật :

C’est Gilbert. C’est mon père. = Đây là Gilbert. Đó là bố tôi.
C’est mon livre. = Đây là quyển sách của tôi.

Khi giới thiệu người hoặc vật ở số  nhiều :  Ce sont + nhiều người và Ce sont + những đồ vật :

Ce sont mes parents. = Đây là bố mẹ tôi.
Ce sont mes livres. = Đây là những quyển sách của tôi.

Để miêu tả ở số ít : C’est + mạo từ + một người và  C’est + mạo từ +đồ vật :

C’est un homme célèbre. = Đây là người đàn ông nổi tiếng.
C’est une table ronde. = Đây là một cái bàn tròn.

Để miêu tả ở số nhiều : Ce sont + mạo từ + nhiều người và  Ce sont  + mạo từ + những đồ vật :

Ce sont des femmes célèbres. = Đây là những phụ nữ nổi tiếng.
Ce sont des livres intéressants. = Đây là những quyển sách hay.

Il y a … + nom : Dans la cuisine, il y a une table et quatre chaises. = Có … + danh từ :Trong nhà bếp, có một cái bàn và bốn cái ghế.

Il n’y a pas de + nom : Dans la cuisine, il n’y a pas de table. = Không có + danh từ : Trong nhà bếp, không có cái bàn

Để nâng cao kiến thức về bài học ngữ pháp về cấu trúc giới thiệu này (c’est, ce sont, il y a), các bạn theo khoá học tiếng pháp : học giới thiệu về gia đình và khoá học tiếng pháp miêu tả đồ vật.

Một khi bạn nắm vững bài học tiếng pháp về cấu trúc giới thiệu này (c’est, ce sont, il y a),  bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây:


Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :

Chúng tôi thường xuyên đăng các bài học mới. Để có thông tin về bài đăng mới, hãy truy cập vào Youtube Flemotion : apprendre le français và vào trang Facebook Học tiếng pháp online