Mạo từ bộ phận (du, de la ,des) trong tiếng pháp

Bài học ngữ pháp số 15: mạo từ bộ phận (du, de la ,des) trong tiếng pháp

Mạo từ bộ phận (du, de la ,des) trong tiếng pháp

Bài học này dành cho trình độ sơ cấp (A1). Trọng tâm của bài này là sử dụng các mạo từ bộ phận  trước đồ ăn, thức uống mà chúng ta không thể đếm được. Để diễn đạt một số lượng không xác định (kí, lít, lạng...) tùy theo giống (đực hoặc cái) và số (ít hoặc nhiều) của đồ ăn, thức uống, chúng ta sử dụng du, de la, de l’ hoặc des. Đoạn video dưới đây sẽ giúp các bạn học cách sử dụng các mạo từ bộ phận (du, de la, de l’, des)  trước đồ ăn, thức uống để diễn đạt một số lượng không xác định:

Diễn đạt số lượng qua các mạo từ bộ phận (du, de la, de l’, des)

Bảng mạo từ bộ phận theo giống (đực hoặc cái) và số (ít hoặc nhiều):

Giống đực
Giống cái
số ítdu
de l'
de la
de l'
số nhiềudesdes

Đối với giống đực số ít, chúng ta dùng “ du ”. Ví dụ: Il y a du chocolat.


Khi danh từ giống đực số ít bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u, y) chúng ta dùng “ de I’ ”. Ví dụ: Il y a de l’alcool.


Đối với giống cái số ít, chúng ta dùng “ de la ”. Ví dụ: Il y a de la farine.


Khi danh từ giống cái số ít bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u, y) chúng ta dùng “ de I’ ”. Ví dụ: Il y a de l’eau.


Đối với số nhiều cả giống đực và cái, chúng ta dùng “ des “.  Ví dụ:
- Il y a des oeufs.
- Il y a des pâtes.

Diễn đạt số lượng qua các mạo từ bộ phận (du, de la, de l’, des) ở dạng phủ định (ne … pas)

Đối với dạng phủ định (ne … pas) ở giống đực cũng như giống cái, số ít cũng như số nhiều, chúng ta dùng “ de “. Ví dụ:
- Il n’y a pas de chocolat.
- Il n’y a pas de farine.
- Il n’y a pas de pâtes.

Luôn luôn ở dạng phủ định (ne … pas) ở giống đực cũng như giống cái, số ít cũng như số nhiều, trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u, y) chúng ta dùng “ d' “. Ví dụ:
- Il n’y a pas d’alcool.
Il n’y a pas d’eau.
- Il n’y a d’oeufs.

Bảng tóm tắt các mạo từ bộ phận  để diễn đạt một số lượng không xác định

Dạng khẳng định
Dạng phủ định
Giống đực số ítIl y a du chocolat.Il n'y a pas de chocolat.
Giống cái số ítIl y a de la farine.Il n'y a pas de farine.
Giống đực và giống cái số ít
trước nguyên âm
Il y a de l'alcool.
Il y a de l'eau.
Il n'y a pas d'alcool.
Il n'y a pas d'eau.
Giống đực và giống cái số nhiềuIl y a des pâtes.Il n'y a pas de pâtes.
Giống đực và giống cái số nhiều
trước nguyên âm
Il y a des oeufs.Il n'y a pas d'oeufs.
Để nâng cao kiến thức về bài học ngữ pháp này về  mạo từ bộ phận, các bạn theo khoá học tiếng pháp: học mua bán ở chợ.

Một khi bạn nắm vững bài học tiếng pháp về giới từ chỉ nơi chốn này, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây:Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào:

Chúng tôi thường xuyên đăng các bài học mới. Để có thông tin về bài đăng mới, hãy truy cập vào Youtube Flemotion: apprendre le français và vào trang Facebook Học tiếng Pháp online