Mạo từ không xác định (un, une, des)

Bài học ngữ pháp số 3 : Mạo từ  không xác định (un, une, des)

Mạo từ  không xác định (un, une, des)

Mạo từ không xác định (articles indéfinis : un,une, des) thật sự cần thiết để  nói tiếng pháp. Thật vậy, chúng gần như được sử dụng trong tất cả các câu. Đối với trình độ sơ cấp (A1), đó là một trong những điều đầu tiên phải học và sử dụng thành thạo. Đoạn video dưới đây sẽ dạy cho các bạn những mạo từ không xác định (articles indéfinis : un,une, des) trong tiếng pháp:


Giống đực, chúng ta sử dụng "un". Ví dụ : un bus hoặc un garçon. Giống cái, chúng ta sử dụng "une. Ví dụ : une télévision, hoặc une fille. Số nhiều,chúng ta sử dụng "des". Ví dụ : des filles, hoặc des garçons.


Trong tiếng pháp, mạo từ không xác định đứng trước một danh từ chung:


"un" trước một một danh từ chung, giống đực. Ví dụ : un garçon


"une" trước một một danh từ chung, giống cái. Ví dụ : une fille


"des" trước một một danh từ chung số nhiều. Ví dụ : des filles, des garçons


Nhờ vào đoạn video và bài viết này, các bạn sẽ học những mạo từ không xác định trong tiếng pháp. Để học tốt các mạo từ này, hãy lặp lại theo thầy giáo. Khi thầy đọc "un bus", hãy lặp lại "un bus", khi thầy đọc "un garçon ", hãy lặp lại "un garçon", khi thầy đọc "une télévision", hãy lặp lại "une télévision" và tiếp tục cho đến "des garçons". Như vậy, các bạn sẽ có khả năng học kỹ năng nói và phát âm tốt các mạo từ không xác định trong tiếng pháp. Để thực hành tốt, các bạn hãy xem đoạn video nhiều lần và lặp lại theo thầy giáo. Để học tốt kỹ năng viết, bạn chép nhiều lần danh sách các mạo từ không xác định dưới đây:


un bus
un garçon
une télévision
une fille
des filles
des garçons


Để nâng cao kiến thức về bài học ngữ pháp này về mạo từ không xác định (un, une, des), các bạn theo khoá học tiếng pháp : học giới thiệu về gia đình.

Một khi bạn nắm vững bài học tiếng pháp về mạo từ không xác định này, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây:


Bài học ngữ pháp số 4: Mạo từ và giới từ trước tên nước và thành phố trong tiếng pháp


Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :


Các bài giảng tiếng pháp


Bài học giao tiếp bằng tiếng pháp


Bài học chia động từ tiếng pháp


Bài học từ vựng tiếng pháp


Chúng tôi thường xuyên đăng các bài học mới. Để có thông tin về bài đăng mới, hãy truy cập vào Youtube Flemotion : apprendre le français và vào trang Facebook Học tiếng pháp online