Tính từ chỉ định trong tiếng pháp

Bài học ngữ pháp số 13: tính từ chỉ định (ce, cet, cette, ces) trong tiếng pháp

Tính từ chỉ định (ce, cet, cette, ces) trong tiếng pháp
Rất quan trọng cần nắm vững tính từ chỉ định trong tiếng pháp. Thật vậy, chúng được sử dụng rất thường xuyên. Do đó, biết sử dụng  tính từ chỉ định là điều thiết yếu. Đối với trình độ sơ cấp (A1), cần phải học và sử dụng thành thạo điểm ngữ pháp này. Đoạn video dưới đây sẽ dạy cho các bạn cách sử dụng  tính từ chỉ định (ce, cet, cette, ces) trong tiếng pháp:

Trong tiếng pháp, có 4 tính từ chỉ định tùy theo giống (giống đực hoặc giống cái) và số (ít hoặc nhiều):
số ít
số nhiều
Giống đực
ce ou cet
ces
Giống cái
cette
ces
Những tính từ chỉ định hiệp với danh từ:

- với danh từ giống đực số ít như “livre”, chúng ta sử dụng tính từ chỉ định “ce”. Ví dụ : J’aime ce livre.” = “Tôi thích quyển sách này.”.

- với danh từ giống đực số ít bắt đầu các nguyên âm (a, e, i, o, u, y) như “arbre”, chúng ta sử dụng tính từ chỉ định “cet”. Ví dụ : ‘J’aime cet arbre.” = “Tôi thích cái cây này.”.

- với danh từ giống cái số ít như “voiture”, chúng ta sử dụng tính từ chỉ định “cette”. Ví dụ : “J’aime cette voiture.” = “Tôi thích chiếc xe ôtô này.”.

- với danh từ giống đực số nhiều như “livres”, chúng ta sử dụng tính từ chỉ định “ces”. Ví dụ : “J’aime ces livres.” = “Tôi thích những quyển sách này.”.

- với danh từ giống cái số nhiều như “voitures”, chúng ta sử dụng tính từ chỉ định “ces”. Ví dụ : “J’aime ces voitures.” = “Tôi thích những chiếc xe ôtô này.”.

Để nâng cao kiến thức về bài học ngữ pháp này về tính từ chỉ định , các bạn theo khoá học tiếng pháp : học miêu tả đồ vật

Một khi bạn nắm vững bài học tiếng pháp về vị trí những tính từ trong tiếng pháp, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây:


Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :

Chúng tôi thường xuyên đăng các bài học mới. Để có thông tin về bài đăng mới, hãy truy cập vào Youtube Flemotion: apprendre le français và vào trang Facebook Học tiếng Pháp online