Các phương hướng (bên trái, đi thẳng, bên phải…) trong tiếng Pháp

Bài số 18 từ vựng: các hướng (bên trái, đi thẳng, bên phải…) trong tiếng Pháp

Các hướng (bên trái, đi thẳng, bên phải…) trong tiếng Pháp
Trong tiếng Pháp, các thuật ngữ diễn đạt phương hướng (bên trái, đi thẳng, bên phải…) cần phải được nắm vững và làm chủ ở trình độ cơ sở (trình độ A1). Các từ vựng này cho phép bạn chỉ đường và hiểu lộ trình, đưa ra chỉ dẫn hoặc hỏi đường đi. Nhờ video bên dưới, bạn sẽ học từ vựng chỉ phương hướng bằng tiếng Pháp:

Nhờ video này, bạn sẽ học được các từ chỉ phương hướng cơ bản bằng tiếng Pháp. Để hiểu rõ từ vựng về phương hướng trong tiếng Pháp khi nói và phát âm đúng, hãy xem video nhiều lần và nhắc lại theo giáo viên. Khi giáo viên nói “Tournez à gauche”, hãy nói “Tournez à gauche”, khi giáo viên nói “Allez tout droit”, hãy nói “Allez tout droit”. Khi giáo viên nói “Tournez à droite”, hãy nói “Tournez à droite”,… Như vậy, bạn sẽ có khả năng hiểu cách nói các từ này và phát âm tốt các từ chỉ phương hướng trong tiếng Pháp. Để làm được, hãy xem nhiều lần video và đồng thời nhắc lại thật to mỗi từ chỉ phương hướng theo giáo viên.

Để hiểu rõ cách viết các thuật ngữ chỉ phương hướng và để viết đúng, hãy chép lại nhiều lần danh sách dưới đây. Bạn có thể sử dụng các hình ảnh của video để hiểu nghĩa của mỗi phương hướng. Sau đây là danh sách các thuật ngữ chỉ phương hướng đã được giới thiệu trong video (theo trật tự thời gian):

- tourner à gauche = rẽ trái
- aller tout droit / continuer tout droit = đi thẳng / tiếp tục đi thẳng
- tourner à droite = rẽ phải
- prendre la première à droite = rẽ phải ở lối ra thứ nhất
- prendre la deuxième à droite = rẽ phải ở lối ra thứ hai
- prendre la première à gauche = rẽ trái ở lối ra thứ nhất
- prendre la deuxième à gauche = rẽ trái ở lối ra thứ hai
- traverser la rue = đi qua phố
- au coin de la rue = góc phố
- faire demi-tour = quay lại

Để đào sâu hơn nữa bài học từ vựng chỉ phương hướng, bạn có thể học một buổi học tiếng Pháp sau học cách chỉ và hiểu lộ trình.

Một khi bạn đã nắm vững bài học từ vựng này về các phương hướng bằng tiếng Pháp, bạn có thể chuyển sang bài học về từ vựng sau:


Bạn sẽ chuyển sang bài học về từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học sau của chúng tôi:

Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới để học tiếng Pháp. Bạn có thể theo dõi các bài đăng mới này, bằng cách ấn đăng ký kênh của chúng tôi trên Youtube Flemotion: học tiếng Pháp và trên trang Facebook Học tiếng Pháp online