Các loại quả trong tiếng Pháp

Bài số 22 từ vựng: các loại quả trong tiếng Pháp

Các loại quả trong tiếng Pháp

Trong tiếng Pháp từ vựng về các loại quả rất quan trọng. Thực tế, đây là lượng từ vựng được người Pháp sử dụng hàng ngày. Biết từ vựng về các loại quả trong tiếng Pháp sẽ giúp bạn biết đi mua sắm ở chợ và siêu thị. Điều này cũng sẽ hữu ích cho bạn khi bạn dùng bữa với một người Pháp (khi ăn tráng miệng). Ở trình độ cơ sở (trình độ A1), đây là một trong những từ đầu tiên cần phải học và nắm vững. Biết các từ vựng về các loại quả bằng tiếng Pháp cũng sẽ cần thiết để bạn qua bài thi DELF A1. Cụ thể là, trong một số đề thi, nhất là ở phần thi nói, bạn sẽ được yêu cầu đi mua hoa quả. Nhờ video bên dưới, bạn sẽ học từ vựng về các loại quả bằng tiếng Pháp:


Nhờ video này, bạn sẽ học được các từ chỉ các loại quả cơ bản nhất trong tiếng Pháp. Để hiểu rõ được từ vựng về các loại quả khi nghe và phát âm đúng, hãy xem thật nhiều lần video bên dưới và nhắc lại thật to theo giáo viên. Khi giáo viên nói “la pomme”, hãy nói “la pomme”, khi giáo viên nói “l’orange”, hãy nói “l’orange”. Khi giáo viên nói “la poire”, hãy nói “la poire”,… Như vậy, bạn sẽ có khả năng hiểu cách nói các từ này và phát âm tốt các từ chỉ các loại quả trong tiếng Pháp. Để làm được, hãy xem nhiều lần video và đồng thời nhắc lại thật to mỗi từ chỉ các loại quả theo giáo viên.

Để hiểu rõ cách viết các từ về các loại quả và để viết đúng, hãy chép lại nhiều lần danh sách dưới đây. Bạn có thể sử dụng hình ảnh của video để hiểu nghĩa của mỗi từ này. Sau đây là danh sách các loại hoa quả đã được giới thiệu trong video (theo trật tự thời gian):

- la pomme
- l’orange
- la poire
- la banane
- l’ananas
- les cerises
- la tomate
- le citron
- l’abricot
- la framboise
- la mangue
- le melon
- la pastèque
- la pêche
- le raisin

Để hiểu sâu hơn nữa bài học từ vựng về các loại quả trong từng bối cảnh và học cách nói các câu đơn giản bằng cách sử dụng các từ vựng về các loại quả, bạn có thể học một buổi học tiếng Pháp sau học cách đi chợ.

Một khi bạn đã nắm vững bài học từ vựng về các loại quả bằng tiếng Pháp, bạn có thể chuyển sang bài học về từ vựng sau:


Bạn sẽ chuyển sang bài học về từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học sau của chúng tôi:Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới để học tiếng Pháp. Bạn có thể theo dõi các bài đăng mới này, bằng cách ấn đăng ký kênh của chúng tôi trên Youtube Flemotion: học tiếng Pháp và trên trang Facebook Học tiếng Pháp online