Động từ prendre thì hiện tại đơn trong tiếng Pháp

Bài số 7 về chia động từ: động từ prendre thì hiện tại đơn trong tiếng Pháp

động từ prendre thì hiện tại đơn trong tiếng Pháp

Ngay khi bắt đầu học tiếng Pháp, các bạn sẽ phải học chia động từ prendre thì hiện tại đơn. Thật vậy, động từ prendre là một trong những động từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Pháp khi viết cũng như khi nói. Chính vì thế, việc biết chia động từ prendre rất quan trọng. Trước hết, việc biết chia động từ prendre sẽ cho phép các bạn làm những câu tiếng Pháp đơn giản. Vidéo dưới đây sẽ chỉ cho các bạn học về cách chia động từ prendre thì hiện tại đơn trong tiếng Pháp:


Nhờ video và bài viết này, các bạn sẽ học được cách chia động từ prendre thì hiện tại đơn trong tiếng Pháp. Để học tốt cách chia động từ faire thì hiện tại đơn theo đại từ nhân xưng chủ ngữ (je, tu ,il, elle, nous, vous, ils, elles), các bạn hãy nhắc lại sau giáo viên. Khi giáo viên nói "Je prends", các bạn hãy nói "Je prends". Khi giáo viên nói "Tu prends", các bạn  hãy nói: "Tu prends". Khi giáo  viên nói "Il prend", các bạn hãy nói "Il prend", v.v… cho đến khi "Elles prennent". Như vậy, các bạn sẽ có khả năng hiểu rõ khi nói cũng như phát âm tốt về chia động từ prendre thì hiện tại đơn trong tiếng Pháp. Để làm tốt việc đó, các bạn hãy xem lại video nhiều lần đồng thời nhắc lại ngay sau giáo viên. Để có thể viết và đọc đúng cách chia động từ prendre, các bạn hãy sao chép lại nhiều lần như sau: 

Je prends
Tu prends
Il prend / Elle prend / On prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent / Elles prennent

Các bạn cũng nên học thuộc lòng cách chia động từ prendre thì hiện tại đơn trong tiếng Pháp cả khi nói và khi viết.

Vì việc chia động từ prendre thay đổi theo đại từ nhân xưng chủ ngữ nên chúng tôi mời các bạn xem lại bài về các đại từ nhân xưng chủ ngữ trong tiếng Pháp. Ngoài những lời giảng bằng văn viết, bài viết còn giới thiệu cho các bạn một video giải thích cặn kẽ về các đại từ nhân xưng trong tiếng Pháp.

Một khi các bạn nắm vững đầy đủ chính xác bài học về chia động từ prendre thì hiện tại đơn này, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo:


Các bạn sẽ tìm thấy những bài khác về chia động từ trong tiếng Pháp khi click vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp thông qua:


Chúng tôi thường xuyên đăng tải các nội dung mới dành cho học tiếng Pháp. Để nhận được các thông báo về các bài viết mới nhất, các bạn nhớ đăng ký kênh Youtube Flemotion: học tiếng Pháptrang Facebook Flemotion: học tiếng Pháp.