Thức điều kiện theo cách lịch sự trong tiếng Pháp

Bài số 8 về chia động từ: thức điều kiện theo cách lịch sự trong tiếng Pháp

Thức điều kiện theo cách lịch sự trong tiếng Pháp
Việc biết thức điều kiện trong tiếng Pháp là rất quan trọng. Thật vậy, để hỏi/yêu cầu lịch sự một cái gì đó, tiếng Pháp dùng thức điều kiện theo cách lịch sự. Ví dụ, trong cửa hàng, để mua một cái gì đó thì ta dùng thức điều kiện. Bài học này sẽ rất có ích cho các bạn trong các kì thi DELF đặc biệt với phần thi nói của DELF A1, A2 và DELF B1. Video dưới đây sẽ giúp các bạn học cách sử dụng thức điều kiện theo cách lịch sự trong tiếng Pháp:

Thức điều kiện theo cách lịch sự với động từ vouloir trong tiếng Pháp

Ví dụ, trong tiếng Pháp, để yêu cầu một ly cà phê trong quán cà phê. Chúng ta không nói: ‘‘Je veux un café’’. (Tôi muốn một ly cà phê). Câu nói này không lịch sự. Để yêu cầu lịch sự một cốc cà phê trong tiếng Pháp, chúng ta nói: ‘‘Je voudrais un café, s’il vous plaît.” (Tôi muốn một ly cà phê, làm ơn.)

Chia động từ vouloir thức điều kiện theo cách lịch sự (điều kiện hiện tại) trong tiếng Pháp:

Je voudrais            
Tu voudrais
Il / Elle / On voudrait
Nous voudrions
Vous voudriez
Ils / Elles voudraient

Thức điều kiện theo cách lịch sự với động từ aimer trong tiếng Pháp

Ví dụ, trong tiếng Pháp, để mua một vé tàu, các bạn có thể nói: “J’aimerais un billet pour aller à Paris, s’il vous plaît.” (Tôi muốn một vé đến Paris, làm ơn) 

Chia động từ aimer thức điều kiện theo cách lịch sự (điều kiện hiện tại) trong tiếng Pháp:

J’aimerais
Tu aimerais
Il / Elle / on aimerait
Nous aimerions
Vous aimeriez
Ils / Elles aimeraient

Những động từ hay được sử dụng với thức điều kiện theo cách lịch sự trong tiếng Pháp

Trong tiếng Pháp, thức điều kiện theo cách lịch sự thường được sử dụng với những động từ : aimer, avoir, désirer, être, pouvoir, préférer, souhaiter et vouloir.

Một khi các bạn nắm vững tốt bài học về chia đông từ ở thức điều kiện theo cách lịch sự trong tiếng Pháp này, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo :


Các bạn sẽ tìm thấy các bài học về chia động từ khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với: Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới dành cho việc học tiếng Pháp. Để được thông báo các bài đăng mới nhất, các bạn hãy theo dõi trên kênh Youtube Flemotion: apprendre le françaistrang Facebook Flemotion: apprendre le français