Bài số 5 dành cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp: giới thiệu về gia đình

Bài số 5 về giao tiếp bằng tiếng Pháp: giới thiệu về gia đình bằng tiếng Pháp

Giới thiệu về gia đình bằng tiếng Pháp
Với trình độ mới bắt đầu học (trình độ A1), biết giới thiệu về gia đình là một trong những bài học đầu tiên cho các bạn. Điều này sẽ giúp các bạn có cuộc trò chuyện cơ bản với những người nói tiếng Pháp. Cần lưu ý rằng để thành công phần thi đầu tiên của thi nói DELF A1, DELF A2 và DELF B1, các bạn phải giới thiệu được gia đình mình. Video dưới đây sẽ dạy các bạn biết giới thiệu gia đình mình bằng tiếng Pháp. Để hiểu rõ và nói tốt, các bạn hãy xem nhiều lần video này đồng thời nhắc lại to sau giáo viên.

Thông qua video và bài viết này, các bạn sẽ có khả năng giới thiệu về gia đình mình bằng tiếng Pháp. Lấy ví dụ của giáo viên trong video này, các bạn có thể nói:

“Voici ma famille : =    Đây là gia đình tôi:
Lui, c’est mon père. = Ông ấy là bố tôi.
Il s’appelle Gilbert. =   Bố tôi tên là Gilbert.
Il a 60 ans. Il est agriculteur. = Ông 60 tuổi. Ông là nông dân.
Elle, c’est ma mère. =  Bà ấy, đó là mẹ tôi.
Elle s’appelle Martine. = Mẹ tôi tên là Martine.
Elle a 57 ans. Elle est institutrice. = Bà 57 tuổi. Bà là giáo viên tiểu học.
J’ai 2 soeurs. = Tôi có hai chị em gái.
Ma grande soeur a 30 ans. = Chị gái tôi 30 tuổi.
Elle s’appelle Anaïs. = Chị ấy tên là Anaïs.
Ma petite soeur a 24 ans. = Em gái tôi 24 tuổi.
Elle s’appelle Manon. = Cô ấy tên là Manon.
Je n’ai pas de frère. = Tôi không có anh em trai.
Eux, ce sont mes grands-parents. = Còn họ, đây là ông bà tôi.
Mon grand-père s’appelle Léo. Il a 81 ans. = Ông tôi tên là Léo. Ông 81 tuổi.
Ma grand-mère s’appelle Janine. Elle a 78 ans. = Bà tôi tên là Janine. Bà 78 tuổi.
Ils ne travaillent plus. Ils sont retraités.” = Ông bà không đi làm nữa. Họ về hưu.

Các bạn cần phải vận dụng thích hợp ví dụ của giáo viên với tình trạng gia đình mình.

Các bạn nên học giới thiệu gia đình bằng tiếng Pháp theo cách này : một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ quá nhiều và không cần tự đặt các câu hỏi về ngữ pháp hay chia động từ, vv...

Bài học thứ năm về giao tiếp này nằm trong bài số 4 của tiếng Pháp : giới thiệu về gia đình có chứa 9 video và bài viết thêm về giao tiếp, chia động từ và ngữ pháp.

Một khi các bạn nắm vững tốt bài học thứ 5 dành cho người mới học tiếng Pháp : giới thiệu về gia đình bằng tiếng Pháp, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo:


Các bạn sẽ tìm thấy các bài học về giao tiếp khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với: 

Chúng tôi thường xuyên đăng các nội dung mới dành cho việc học tiếng Pháp. Để được thông báo các bài đăng mới nhất, hãy theo dõi trên kênh Youtube Flemotion : apprendre le françaistrang Facebook Học tiếng pháp online