hoctiengphap.fr

Trang web học tiếng Pháp miễn phí


Chào mừng các bạn đến với họctiengphap.fr: trang web học tiếng Pháp trực tuyến dễ dàng và miễn phí

hoctiengphap.fr đề ra những bài giảng tiếng Pháp trực tuyến miễn phí. Đến với hoctiengphap.fr, các bạn có thể học tiếng Pháp qua các video đi kèm với các bài giải thích. Chúng tôi đưa ra những bài giảng tiếng Pháp đầy đủ kết hợp các bài học theo tiến trình logic và rõ ràng.

Mục tiêu của hoctiengphap.fr là mang đến cho các bạn việc học tiếng Pháp dễ truy cập ở khắp nơi và dành cho tất cả mọi người.

Ngoài những bài giảng đầy đủ, hoctiengphap.fr còn cho phép các bạn học tiếng Pháp thông qua các bài giảng video nhỏ tập trung vào những điểm quan trọng, chính xác của tiếng Pháp. Những bài giảng nhỏ này được phân loại theo chủ đề và trình độ.

Bài giảng tiếng Pháp

Bài giảng và bài học để học tiếng Pháp

GIAO TIẾP tiếng Pháp

Bài giảng video nhỏ để giao tiếp bằng tiếng Pháp

CHIA ĐỘNG TỪ tiếng Pháp

Bài giảng video nhỏ để học cách chia động từ bằng tiếng Pháp

NGỮ PHÁP tiếng Pháp

Bài giảng video nhỏ để học ngữ pháp bằng tiếng Pháp

TỪ VỰNG tiếng Pháp

Bài giảng video nhỏ để học từ vựng bằng tiếng Pháp